Table of Contents

Well-Architected Framework là gì

AWS Well-Architected Framework là bộ sưu tập các phương pháp tốt nhất được tổng hợp từ hơn 10 năm kinh nghiệm của AWS và người dùng AWS.

Ban đầu, người dùng sử dụng ở quy mô nhỏ và không áp dụng những quy tắc quá nghiêm ngặt về cách sử dụng AWS.

Tuy nhiên, khi bắt đầu sử dụng AWS, bạn sẽ tích lũy kiến thức về cách bảo đảm an ninh cũng như cách thức vận hành hiệu quả. Tất cả những kiến thức đó được tổng hợp trong Well-Architected Framework.

Framework này hỗ trợ các kiến trúc sư đám mây xây dựng cơ sở hạ tầng với độ an toàn, hiệu suất,linh hoạt, hiệu quả cao cho các ứng dụng và workloads. Có 5 “pillars” chính thể hiện các danh mục của Well-Architected:

 • Hiệu quả vận hành
 • An ninh
 • Độ tin cậy
 • Hiệu quả hiệu suất
 • Tối ưu hóa chi phí

AWS Well-Architected Framework công báo bản whitepaper, cho phép xem xét các nguyên tắc thiết kế và best practices của AWS. Bạn cũng có thể tự đánh giá kiến trúc của mình theo các best practices của đám mây thông qua việc trả lời một số câu hỏi cơ bản và nhận được hướng dẫn cải thiện.

Mục đích sử dụng AWS Well-Architected Machine Learning Lens

Để vận hành tối ưu các ứng dụng thông thường, các dịch vụ phải được vận hành theo quy trình.

Trong quá trình vận hành, cần giám sát liên tục và khi có sự cố xảy ra, cần xử lý và cải thiện theo quy trình đã thiết lập.

Ngược lại, Machine Learning (ML) học hỏi từ dữ liệu thông qua một chu trình lặp lại và liên tục.

Do đó, cần phải có best practices khi thiết kế ML workloads hoàn toàn mới.

AWS Well-Architected Machine Learning Lens là gì

Các giai đoạn của machine learning lifecycle trong ML Lens bao gồm:

 1. Xác định mục tiêu kinh doanh
 2. Định rõ vấn đề ML
 3. Xử lý dữ liệu (thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, rút trích đặc điểm)
 4. Phát triển mô hình (huấn luyện, tinh chỉnh, đánh giá)
 5. Triển khai mô hình (dự đoán, suy luận)
 6. Giám sát mô hình

Trong phần Well-Architected Machine Learning Lifecycle của Well-Architected ML Lens whitepaper, các pillars của Well-Architected Framework được áp dụng vào từng giai đoạn của lifecycle như đã nêu trên.

Nói cách khác, Well-Architected Framework về cơ bản đã được tích hợp tùy theo từng giai đoạn của  lifecycle. Một đặc điểm nổi bật khác là [best practices không phụ thuộc vào công nghệ và cloud]. Nó cung cấp hướng dẫn triển khai và tài nguyên. 

Hướng dẫn triển khai: Cung cấp kế hoạch triển khai trên AWS cho mỗi best practice dựa vào công nghệ và tài nguyên.

Tài nguyên: Tập hợp liên kết đến tài liệu AWS, blog, video, và ví dụ code làm tài nguyên để hỗ trợ best practices và các kế hoạch triển khai.

Khi nào có thể sử dụng AWS Well-Architected Machine Learning Lens?

 • Quyết định dựa trên thông tin: Xem xét best practices trước khi bắt đầu thiết kế workloads mới để lập kế hoạch sớm và đưa ra quyết định dựa trên đủ thông tin.
 • Xây dựng và triển khai nhanh chóng: Sử dụng best practices để hướng dẫn việc xây dựng well-architected workloads mới trong suốt ML lifecycle.
 • Giảm rủi ro: Đánh giá định kỳ workloads hiện có để sớm phát hiện và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn.
 • Học hỏi best practices của AWS: Sử dụng các kế hoạch triển khai được cung cấp trong Lens như hướng dẫn để triển khai best practices trên AWS.

Đặc điểm chính của phát hành mới này là tính năng xây dựng và triển khai nhanh chóng. Cho phép triển khai well-architected workloads mới trong suốt ML lifecycle.