Amazon SNS là gì?

Amazon SNS (Simple Notification Service) là một dịch vụ của Amazon Web Services (AWS) cung cấp một cơ chế linh hoạt để gửi thông báo (notifications) từ các ứng dụng đến các nguồn thuê bao hoặc các thiết bị di động. Dịch vụ này giúp các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng có khả năng gửi thông báo tự động đến người dùng hoặc hệ thống khác.

Amazon SNS hỗ trợ nhiều hình thức thông báo, bao gồm tin nhắn văn bản, tin nhắn JSON, tin nhắn email, tin nhắn push đến thiết bị di động (bao gồm cả iOS và Android), và cả thông báo đến các đề xuất (Amazon SQS queues, AWS Lambda functions, HTTP endpoints, etc.).

Amazon SNS có thể sử dụng cho cả giao tiếp giữa ứng dụng với ứng dụng (A2A) và ứng dụng với cá nhân người dùng (A2P). Cho phép thông báo đến ứng dụng mà không cần máy chủ.

AWS Chatbot

AWS Chatbot là một dịch vụ gửi thông báo một cách an toàn và đơn giản đến Amazon Chime hoặc Slack. Có thể gửi thông báo sự kiện đến Slack lần đầu tiên bằng cách sử dụng AWS SNS và AWS Chatbot.

Hướng dẫn cài đặt thông báo Slack

① Mở AWS SNS console và nhấp vào mục [Topics] rồi chọn [Create topic]

IMG_256

② Chọn loại, tên, và tên hiển thị

※ Lưu ý: không thể thay đổi loại sau khi thiết lập

Chọn tên (name) và tên hiển thị (display name) dễ nhớ

③ Có các tùy chọn khác như mã hóa, chính sách truy cập, nhưng bạn có thể cài đặt sau. Chọn [Create topic] để hoàn thành việc tạo chủ đề.

④ Trong AWS Chatbot, nhấp vào [Configure new channel].

⑤ Nhập tên cài đặt, channel ID

※ lưu ý: Tên cài đặt không thể thay đổi sau này.

Đối với channel ID, sao chép và dán URL của kênh Slack bạn muốn liên kết hoặc ID ở cuối URL.

⑥ Cài đặt quyền truy cập

※ Bạn có thể chọn [Use an existing role] hoặc [Create an IAM role using a template].

Những người chưa từng sử dụng AWS Chatbot, cần tạo IAM role.

⑦ Tùy chọn thông báo

※ Chọn khu vực và chọn chủ đề bạn vừa tạo.

Nhấp vào [Configure] ở góc dưới bên phải để hoàn thành.

⑧ Tạo quy tắc thông báo sử dụng AWS Code Commit

・Chọn kho lưu trữ muốn thông báo sự kiện và nhấp vào [Create notification rule].

・Thiết lập quy tắc thông báo và kích hoạt

※ Sự khác biệt giữa bản đầy đủ và cơ bản là lượng thông tin khi thông báo.

・Chọn taget

※ Chọn Slack làm loại taget.

Nhấp vào Submit để hoàn thành.

Tóm tắt

Thực hiện từ ① đến ⑧ để hoàn thành cài đặt. Kết hợp AWS Chatbot và Amazon SNS sẽ giúp việc cài đặt thông báo của bạn dễ dàng hơn. 

Tham khảo: 【初心者向け】Amazon SNSからSlackに通知をしてみよう | SunnyCloud