Công bố bản preview của Amazon Q in QuickSight với tính năng Gen BI được mở rộng

Amazon Q in QuickSight là gì?

Dịch vụ trợ lý ảo Amazon Q đã được phát triển nhằm hỗ trợ trong đa dạng nhiệm vụ hàng ngày, bao gồm lập trình, phân tích dữ liệu, tạo và tóm tắt tài liệu kinh doanh, nhập liệu, cũng như giải đáp các câu hỏi liên quan đến chính sách công ty.

Người dùng doanh nghiệp giờ đây có thể khai thác dữ liệu để tạo ra những câu chuyện dữ liệu (data story) hấp dẫn hơn, hoặc tìm hiểu những thông tin quan trọng từ dữ liệu chỉ trong vài giây bằng cách xem bản tóm tắt điều hành (executive summary) của dashboard.

Tính năng Q&A của Amazon Q, cho phép trợ lý ảo này trả lời chính xác những câu hỏi về dữ liệu mà khách hàng cần thông qua dashboard hoặc report.

Amazon Q có khả năng giải quyết những khó khăn của Generative AI từ trước đến nay:

 • Accuracy / Độ chính xác
 • Security & control / Tính bảo mật và kiểm soát
 • Time to value / Thời gian để thực hiện

Tính năng mới của Amazon Q

Cụ thể, Amazon Q công bố 2 tính năng mới và cập nhật 1 tính năng hiện hành:

 • Data story: Đây là tính năng trình bày và chia sẻ insight. Người dùng có thể sử dụng prompt bằng ngôn ngữ tự nhiên để tự động tạo câu chuyện trong vài phút, tùy chỉnh bằng cách sử dụng các option trỏ và nhấp chuột, và dễ dàng chia sẻ với người dùng khác.
 • Executive summary: Tính năng mới này giúp Amazon Q hightlight các điểm nổi bật của dữ liệu trên dashboard của bạn.
 • Truy vấn insight về Q topic: Cải tiến giao diện người dùng (UI).

Sự khác biệt với QuickSight Q là gì?

Generative BI Amazon QuickSight đã được công bố vào tháng 7 năm 2023. Theo nội dung được công bố vào tháng 7, sử dụng tính năng LLM mới từ dịch vụ Amazon Bedrock giúp cải tiến QuickSight Q, từ đó có thể sử dụng tính năng Generative BI trong QuickSight.

QuickSight hiện có thể tạo ra công thức tính toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu và thử nghiệm các công thức.

Nói cách khác, cập nhật lần này được xem là sự mở rộng tính năng của QuickSight.

 • Tạo insight(phát hành vào năm 2021)
 • Phân tích/tính toán field generation(cập nhật vào tháng 7 năm 2023)
 • Tạo data story(công bố tại re:Invent năm 2023)
 • Tạo executive summary(công bố tại re:Invent năm 2023)

Thử nghiệm tính năng Amazon Q in QuickSight

 1. Chọn vào [Quản lý Quick Sight]. Mua subscription từ QuickSight Q add-on.
IMG_256
 1. Sau đó, kích hoạt [Tính năng tạo Q] từ trình quản lý preview.
IMG_256

Tính năng data story

Người dùng doanh nghiệp có thể chia sẻ dữ liệu với người dùng khác, ứng dụng cho việc đưa ra quyết định của nhóm. Trước đây, việc lấy dữ liệu từ hệ thống business intelligence (BI) là cần thiết.

Story là tính năng mới giúp người dùng doanh nghiệp tạo ra một report đẹp và có định dạng để giải thích dữ liệu, bao gồm hình ảnh, hình minh họa và văn bản trực tiếp trong tài liệu hoặc slide, và dễ dàng chia sẻ với người dùng khác trong QuickSight.

Người dùng business có thể yêu cầu Amazon Q xây dựng câu chuyện về dữ liệu bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên từ menu Amazon Q Build trong Amazon QuickSight dashboard. Amazon Q sẽ trích xuất và thống kê thông tin dữ liệu từ visual đã chọn, sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để xây dựng câu chuyện đã được phân đoạn, đề xuất ý tưởng để đạt được mục tiêu cụ thể.

Khác với trước đây, đây là tính năng tạo câu chuyện từ dashboard đầu vào.

Chọn [Data stories] từ menu.

IMG_256

Bạn có thể chọn định dạng story

IMG_256

Nhập nội dung story bạn muốn xây dựng và nhấp vào [Build].

IMG_256

Sau đó, nội dung data story được tạo ra. 

IMG_256

Và được định dạng rõ ràng dưới dạng báo cáo.

IMG_256

Tính năng executive summary

Sử dụng menu Amazon Q Build để tạo executive summary.

Để sử dụng tính năng, check vào ô [Allow executive summary] từ [dashboard công khai].

IMG_256

Chọn [Executive Summary] từ menu [Build] để hiển thị summary.

IMG_256

Tùy chọn menu Amazon Q Build của executive summary và story cần được kích hoạt trên mỗi dashboard lúc công khai.

Từ những thông tin trên, ta có thể thấy Amazon Q trong QuickSight sẽ cải thiện rất nhiều hiệu quả công việc khi phân tích dữ liệu lớn.

Tham khảo:  

Amazon QuickSight Q + 生成系 BI 機能をさらに拡張した「Amazon Q in QuickSight」が発表(プレビュー) | SunnyCloud