Enterprise On-Ramp là gì?

Enterprise On-Ramp là dịch vụ mới nhất của AWS Support được cung cấp từ tháng 10/2021. Enterprise On-Ramp là phương án hỗ trợ trung gian giữa business support và enterprise support. Khi sử dụng phương án này, doanh nghiệp sẽ có một Quản lý tài khoản kỹ thuật (Technical account manager) được chỉ định giống với enterprise support, điểm khác là họ không làm việc toàn thời gian và nội dung được hỗ trợ sẽ hạn chế hơn.

Phí dịch vụ cho phương án Enterprise On-Ramp là 5,500 USD hoặc 10% chi phí sử dụng hàng tháng của AWS (mức nào cao hơn sẽ được áp dụng)

Bảng dưới đây sẽ so sánh các phương án của AWS Support:

DeveloperBusinessEnterprise On-RampEnterprise
Mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp và thời gian phản hồi* General guidance < 24h
Sự cố hệ thống < 24h
General guidance < 24h
Sự cố hệ thống < 24h
Sự cố hệ thống production < 4h
 Hệ thống production bị down < 1h
General guidance < 24h
Sự cố hệ thống < 24h
Sự cố hệ thống production < 4h
 Hệ thống production bị down < 1h
Hệ thống business quan trọng bị down < 30 phút
General guidance < 24h
Sự cố hệ thống < 24h
Sự cố hệ thống production < 4h
 hệ thống production bị down < 1h
Hệ thống business quan trọng bị down < 30 phút
Hệ thống business/mission quan trọng bị down < 15 phút
Technical account management
N/A

N/A


Hỗ trợ về thanh toán


N/AN/A
Vấn đề liên quan đến thanh toán có thể xác nhận với nhân viên trựcƯu tiên tối ưu hóa chi phí, hỗ trợ FinOps, phân tích chi phí và các câu hỏi về thanh toán
Bảng so sánh các phương án của AWS Support

Nội dung cập nhật – Security Improvement Program

AWS vừa ra mắt Chương trình cải thiện bảo mật – Security Improvement Program (SIP) dành cho khách hàng Enterprise On-Ramp (EOP). Đây là chương trình chuyên về bảo mật, giúp bạn hiểu rõ về cách kiểm tra hệ thống nội bộ và các phương pháp tốt nhất để bảo vệ môi trường AWS.

Chương trình cung cấp các out line về kế hoạch cải thiện bảo mật theo nguyên tắc của AWS Well-Architected Framework dành cho từng khách hàng riêng biệt. Đây là một phần mềm hỗ trợ đáng tin cậy để kiểm tra bảo mật tối ưu nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Tham khảo: 

【アップデート】AWSサポートの「エンタープライズ On-Ramp」でセキュリティ改善が追加になりました | SunnyCloud