Oracle Multitenant là gì?

Oracle Multitenant là một tính năng tiên tiến đã được giới thiệu trong Oracle 12c, đồng thời là một hệ thống cung cấp Oracle Database cho môi trường đa người dùng (Multitenant). Bằng cách sử dụng kiến trúc Multitenant, người dùng có khả năng tận dụng Oracle Database như một Container Database (CDB) đa người dùng. Trong CDB, có thể tạo ra nhiều Pluggable Databases (PDB).

Tính độc lập của các PDB cho phép lớp ứng dụng giữ nguyên mà không cần thay đổi so với cơ sở dữ liệu trước đó. Như vậy, khi bạn chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang PDB, ứng dụng cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến.

Dù triển khai trên on-premise hay cloud, việc sử dụng Oracle Multitenant mang lại những cải tiến đáng kể trong việc sử dụng tài nguyên, quản lý, và bảo mật tổng thể của hệ thống. Thậm chí, từ góc độ chức năng, ứng dụng có thể hoạt động mà không đòi hỏi bất kỳ sự điều chỉnh nào trong PDB, tạo ra sự linh hoạt và hiệu suất tối ưu trong các kịch bản triển khai khác nhau.

Oracle Database có thay đổi gì?

Phiên bản hỗ trợ đa người dùng của Oracle Database là 19c và 21c, chạy trên Oracle Enterprise Edition hoặc Standard Edition 2. Với cập nhật này, bạn có thể thực hiện việc hợp nhất (consolidation) cơ sở dữ liệu bằng cách tạo ra các cơ sở dữ liệu độc lập như PDB hoặc di chuyển (migrate) chúng vào PDB.

Những tính năng mới của Oracle Database

Bạn có thể chuyển đổi các non-CDB (phiên bản không phải CDB) hiện có thành CDB. Bạn cũng có thể thay đổi sang cấu trúc đa người dùng để có thể có nhiều PDB.

Lợi ích của việc tổng hợp là tỉ lệ sử dụng tài nguyên của DB instance tăng lên và giảm bớt gánh nặng quản lý nhiều instance. Điều này có nghĩa là, dù là non-CDB instance hay là CDB instance, singletenant CDB hay là multitenant CDB, thì Amazon RDS for Oracle DB instance cũng được tính phí như nhau.

Đây là quan điểm cá nhân nhưng tôi nghĩ rằng có thể áp dụng trong trường hợp chọn Oracle trên EC2 thay vì RDS do lo ngại về chi phí license khi di chuyển từ on-premises sang cloud.

Tạo cấu hình Multitenant

  1. Kết nối đến RDS từ Management console. Ở phần Engine type, chọn Oracle làm database engine và tạo instance. Hiện tại trong Architecture Setting, ta đã có box chọn “Oracle multitenant architecture” để đổi sang cấu hình multitenant.
Bảng Management console
Bảng Management console

Tôi đã kiểm tra engine version thông qua dropdown,nhưng chỉ có Oracle 19c và 21c được hỗ trợ, mặc định sẽ hiển thị version mới nhất của Oracle là 19c.

Phương pháp Chuyển đổi non-CDB thành CDB

Yêu cầu

Để có thể chuyển đổi từ non-CDB thành CDB, cần đáp ứng những điều sau:

  • Không hỗ trợ chuyển đổi từ CDB sang non-CDB, chỉ có thể chuyển đổi từ non-CDB sang CDB.
  • Bạn không thể chuyển đổi non-CDB thành cấu hình multitenant chỉ bằng một lệnh modify-db-instance. Khi chuyển đổi từ non-CDB sang CDB, CDB sẽ trở thành cấu hình singletenant. Để chuyển đổi cấu hình singletenant sang cấu hình multitenant, hãy thực hiện lại lệnh modify-db-instance một lần nữa.
  • Bạn không thể chuyển đổi Primary database (cơ sở dữ liệu chính) hoặc replica database (cơ sở dữ liệu sao chép) khi Oracle Data Guard đang được kích hoạt. Để chuyển đổi một non-CDB có các read replica (bản sao chỉ đọc), trước tiên bạn phải xóa tất cả các read replica.

Hướng dẫn chuyển đổi non-CDB thành CDB

  1. Trước tiên, hãy tạo ra một non-CDB
Bảng Management console
Bảng Management console

(2) Thay đổi non-CDB instance đã tạo thành CDB. Đánh dấu vào ô “Oracle multitenant architecture” trong phần thay đổi.

※Bạn không thể thay đổi sang CDB và nâng cấp phiên bản (ví dụ như: nâng cấp từ 19c lên 21c). Sau khi chuyển đổi sang CDB, cần phải nâng cấp phiên bản chính lên 21c.

Trong bảng Modify DB Instance chọn Oracle multitenant architecture
Trong bảng Modify DB Instance chọn Oracle multitenant architecture

(3) Nhấp vào “Modify DB instance” để áp dụng ngay hoặc để áp dụng trong thời gian bảo trì tiếp theo.

Chọn Modify DB Instance để xác nhận
Chọn Modify DB Instance để xác nhận

Sau khi áp dụng, sẽ phát sinh downtime. Sau khi thay đổi hoàn tất, nó sẽ được hiển thị dưới dạng (CDB) sau tên instance.

Tham khảo

1.【アップデート】Amazon RDS for OracleでOracle Multitenantがサポートされました

2. Amazon RDS for Oracle now supports Oracle Multitenant