Hãy cùng Sunny Cloud tìm hiểu về dịch vụ AWS Application Migration Service (AWS MGN), giải pháp thường được sử dụng khi chuyển đổi sang AWS.

AWS Application Migration Service (AWS MGN) là gì?

Phương pháp chuyển đổi 7R

Trước khi tìm hiểu về AWS MGN, chúng ta cần hiểu có 7 phương pháp để chuyển đổi sang AWS, chúng được gọi là 7R. Dưới đây tôi đã tập hợp chúng thành danh sách, liệt kê theo thứ tự từ phương pháp tốn nhiều công sức nhất đến dễ dàng nhất.

1) Refactoring

Chuyển đổi ứng dụng và thay đổi kiến trúc để tận dụng tối đa các tính năng cloud-native. Điều này sẽ cải thiện tính linh hoạt, hiệu suất và khả năng mở rộng. Thông thường, bao gồm chuyển đổi hệ điều hành và database.

Ví dụ: chuyển đổi on-premise Oracle database sang phiên bản tương thích với Amazon Aurora PostgreSQL.

2) Replatform

Chuyển đổi ứng dụng sang cloud và áp dụng một số tối ưu hóa để tận dụng các tính năng của cloud.

Ví dụ: chuyển đổi on-premise Oracle database sang Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle của AWS Cloud.

3) Repurchase

Chiến lược di chuyển Repurchase (mua lại) liên quan đến việc hoán đổi các hệ thống được quản lý nội bộ để lấy các dịch vụ do bên thứ ba quản lý có sẵn từ nhà cung cấp đám mây. Việc Repurchase giúp các nhóm gỡ bỏ các hệ thống cũ và chuyển sang mô hình đăng ký SaaS dựa trên mức tiêu thụ, gắn chi phí CNTT với doanh thu được tạo ra. Vì các dịch vụ được xây dựng và quản lý bởi nhà cung cấp bên thứ ba nên mô hình Repurchase giúp giảm nỗ lực vận hành nhằm quản lý cơ sở hạ tầng cho các nhóm nội bộ. Tùy chọn Repurchase cũng đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình di chuyển, đồng thời giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng cường khả năng mở rộng cũng như quản trị quy định hiệu quả. Vì phương pháp di chuyển tận dụng tối đa các khả năng gốc của đám mây nên nó chủ yếu được tận dụng cho các khối lượng công việc yêu cầu nâng cao hiệu suất ứng dụng và trải nghiệm người dùng đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành.

Ví dụ: thay đổi hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) sang sản phẩm của bên thứ ba như Salesforce.

4) Rehost (Lift and Shift)

Chuyển đổi ứng dụng sang cloud mà không thực hiện thay đổi nào, và tận dụng các tính năng của cloud. Đây là chiến lược chuyển đổi nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, giảm công sức, và ít thay đổi nhất. Đây cũng là phương pháp chuyển đổi thường được sử dụng nhất trong các mô hình chuyển đổi.

Ví dụ: Chuyển đổi on-premise Oracle database sang Oracle trên EC2 instance của AWS Cloud.

5) Relocate

Chuyển đổi cơ sở hạ tầng sang cloud mà không cần mua phần cứng mới, viết lại ứng dụng hoặc thay đổi vận hành hiện có.

Kịch bản chuyển đổi này dành riêng cho VMware Cloud on AWS, hỗ trợ khả năng tương thích của máy ảo (VM) và khả năng di chuyển workload giữa môi trường on-premise và AWS.

6) Retain

Vận hành ứng dụng trong môi trường ban đầu. Điều này tương tự như việc quyết định không làm gì nói cách khác là quyết định không chuyển đổi.

Thường có những ứng dụng yêu cầu thay đổi qui mô lớn mà bạn muốn trì hoãn hoặc không có lí do kinh doanh hợp lý để chuyển đổi.

7) Retire

Gỡ bỏ hoặc xóa ứng dụng không cần thiết trong môi trường chuyển đổi.

Đặc điểm của MGN

Đây là dịch vụ chuyển đổi máy chủ tập trung vào việc rehosting sang AWS.

Có thể tối thiểu hoá downtime bằng cách sao chép liên tục.

Mô hình hoạt động giúp tối thiểu downtime của AWS MGN
Mô hình hoạt động giúp tối thiểu downtime của AWS MGN
 • Cung cấp hai phiên bản: Agent và Agentless
 • Hỗ trợ nhiều hệ điều hành nguồn khác nhau
 • Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022
 • Windows 10
 • CentOS, RHEL, Oracle Linux, SUSE, Ubuntu, Debian
 • Mỗi máy chủ được sử dụng miễn phí trong 90 ngày. Nói cách khác, bạn có 3 tháng để hoàn tất chuyển đổi.
 • Sau 30 ngày, mỗi máy chủ sẽ phát sinh phí là $0.042/h.

Phí sử dụng MGN là như trên, nhưng các dịch vụ khác được triển khai khi sử dụng trên AWS sẽ được tính như thông tin ở trang Pricing chính thức.

Phiên bản Agent có thể được sử dụng cả trên máy vật lý và máy ảo. Phiên bản Agentless hỗ trợ cho môi trường ảo nơi không thể cài đặt agent. Có thể cài đặt AWS MGN vCenter Client vào VMware vCenter, và thực hiện sao chép phần khác biệt liên tục (continuous differential replication) theo từng đơn vị snapshot.

Ngoài ra, việc xây dựng máy chủ đích chuyển đổi bằng MGN không chỉ có cutover migration chính thức mà còn có một “chế độ thử nghiệm”. Điều này cho phép xác nhận xem EC2 đích có thể được khởi động theo Blueprint hay không, và có thể được xem tương tự như cutover. Khi sử dụng MGN, chế độ kiểm tra này sẽ được sử dụng để kiểm tra hoạt động.

So sánh với các dịch vụ khác

Có các dịch vụ chuyển đổi hình ảnh máy chủ mà AWS cung cấp như VMImport và Server Migration Service, nhưng MGN cho phép bạn thực hiện việc chuyển đổi quy mô lớn và đơn giản hơn. Dịch vụ Server Migration Service (SMS) thường được sử dụng để chuyển đổi máy chủ từ On-prem, nhưng dịch vụ này đã bị ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Dịch vụTổng quan
VMImportImport file ảnh máy chủ đã export từ VMware chuyển đổi sang EC2
Server Migration Service (đã ngừng hoạt động)Trích xuất ảnh máy chủ từ cơ sở hạ tầng ảo (VMware, Hyper-V) và chuyển đổi sang EC2
AWS Application Migration ServiceChuyển disk image thông qua agent được cài đặt trên máy chủ nguồn và chuyển đổi từ AMI sang EC2

Tổng kết về AWS MGN

 • Đây là một dịch vụ giúp đơn giản hóa, tăng tốc, và tự động hoá việc chuyển đổi máy chủ.
 • Phiên bản Agent hỗ trợ cả môi trường vật lý và môi trường ảo
 • Phiên bản Agentless hỗ trợ chuyển đổi từ môi trường ảo
 • Có thể chuyển đổi quy mô lớn bằng thao tác API
 • Giảm thiểu thời gian downtime bằng việc sao chép liên tục
 • Miễn phí sử dụng 90 ngày cho mỗi máy chủ.

Tham khảo: 

 1. AWS Application Migration Service(AWS MGN)とは