WAF là gì?

AWS WAF (Web Application Firewall) là một dịch vụ bảo mật mạng giúp bảo vệ ứng dụng web của bạn khỏi các cuộc tấn công, bảo vệ dữ liệu quan trọng và đảm bảo tính khả dụng của ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng, tính chất và cách tính toán chi phí khi sử dụng AWS WAF.

Giao diện AWS WAF
Giao diện AWS WAF

Công Dụng Của AWS WAF

Bảo Vệ Khỏi Các Cuộc Tấn Công Web: ngăn chặn các cuộc tấn công web như SQL injection, cross-site scripting (XSS), hoặc các cuộc tấn công khác có thể gây hại đến ứng dụng web của bạn. Nó là một hàng têu trận quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu và thông tin của bạn.

Lọc Lưu Lượng Truy Cập: Dựa trên các quy tắc và bộ lọc tùy chỉnh, đểv kiểm soát lưu lượng truy cập đến ứng dụng web. Bạn có thể xác định quy tắc để cho phép hoặc từ chối lưu lượng từ các địa chỉ IP cụ thể hoặc các loại cuộc tấn công cụ thể.

Thiết Lập Báo Cáo và Theo Dõi: bạn có thể theo dõi và nhận báo cáo về các cuộc tấn công, vụ việc được lọc và các hoạt động khác. Điều này giúp bạn duyệt qua các thông tin quan trọng và cải thiện chiến lược bảo mật của bạn.

Cách Tính Toán Chi Phí Của AWS WAF

Chi phí của AWS WAF phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Chi phí sử dụng chính: Chi phí dựa trên số lượng quy tắc, bộ lọc, và bản ghi dự phòng bạn cấu hình. Hãy xem xét số lượng và loại quy tắc bạn sử dụng, vì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí.

Chi phí lưu trữ bản ghi dự phòng: AWS WAF lưu trữ bản ghi dự phòng về các hoạt động bảo mật. Chi phí sẽ tăng dựa trên lượng bản ghi bạn lưu trữ.

Chi phí sử dụng CloudWatch: Để theo dõi và báo cáo, bạn có thể sử dụng CloudWatch Metrics, Logs, và Alarms, mà có thể có chi phí riêng.

Lưu ý rằng AWS WAF được sử dụng cùng với Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, hoặc Elastic Load Balancer, do đó, bạn cũng cần tính toán chi phí cho dịch vụ này nếu áp dụng.

Bảo Vệ Ứng Dụng Web Với AWS WAF

AWS WAF không chỉ đơn giản là một dịch vụ bảo mật mạng, nó là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ ứng dụng web của bạn. Dựa vào các quy tắc và cấu hình của bạn, nó giúp ngăn chặn các cuộc tấn công và đảm bảo tính khả dụng của ứng dụng. Hãy xem xét việc triển khai nó để bảo vệ dữ liệu và thông tin của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ trong việc triển khai AWS WAF, hãy liên hệ với Sunny Cloud để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể.