Nội dung cập nhật

Amazon Relational Database Service (RDS) vừa giới thiệu Amazon RDS Extended Support, một dịch vụ AWS quan trọng dành cho các phiên bản cơ sở dữ liệu của Amazon Aurora và Amazon RDS. Amazon RDS Extended Support chạy trên MySQL 5.7, PostgreSQL 11 và các phiên bản chính sau này, thậm chí sau khi hỗ trợ từ cộng đồng dưới dạng OSS (Operations Support Systems – Hệ thống hỗ trợ vận hành) đã kết thúc.

Amazon RDS Extended Support mang đến khả năng đáng kể cho tổ chức và khách hàng: sử dụng các phiên bản này mà không phải lo lắng về việc hỗ trợ và bảo mật. AWS cam kết tiếp tục cung cấp các bản vá lỗi bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật cho các phiên bản này.

Chương trình Amazon RDS Extended Support không chỉ giúp ngăn ngừng hoạt động đột ngột, mà còn cải thiện tính ổn định của các ứng dụng dựa trên các phiên bản cơ sở dữ liệu không còn được hỗ trợ chính thống.

Với Amazon Aurora và Amazon RDS Extended Support, bạn có thể triển khai cơ sở dữ liệu của mình trong tối đa ba năm sau ngày kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn của phiên bản chính. Dịch vụ này áp dụng cho phiên bản tương thích với Aurora MySQL, phiên bản tương thích với Aurora PostgreSQL, RDS for MySQL và RDS for PostgreSQL

Cơ sở dữ liệu phù hợp cho Amazon RDS Extended Support

Cơ sở dữ liệu MySQL

  • Phiên bản tương thích Aurora MySQL 2 trở lên
  • Các phiên bản chính của RDS for MySQL 5.7 trở lên

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

  • Phiên bản tương thích Aurora PostgreSQL 11 trở lên
  • Các phiên bản chính của RDS for PostgreSQL 11 trở lên

Thời hạn sử dụng

Extended Support hỗ trợ các phiên bản từ tháng 12 năm 2023 và người dùng có thể sử dụng trong 3 năm sau khi kết thúc hỗ trợ phiên bản chính từ cộng đồng OSS.

Ví dụ: phiên bản Aurora 2 (tương thích MySQL 5.7) kì hạn hỗ trợ là cuối tháng 10 năm 2024, phiên bản tương thích PostgreSQL 11 là tháng 1 năm 2024. Như vậy, Extended Support sẽ hỗ trợ kỹ thuật và bảo mật cho các phiên bản này cho đến:

  • Phiên bản Aurora 2 (tương thích MySQL 5.7): cuối tháng 10 năm 2027
  • Phiên bản Aurora 2 (tương thích PostgreSQL 11): tháng 1 năm 2027

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo database instance (thể hiện cơ sở dữ liệu) mới bằng phiên bản công cụ chính đã hết ngày hỗ trợ tiêu chuẩn cho Aurora hoặc RDS. Khi tạo cơ sở dữ liệu, Amazon RDS sẽ tự động kích hoạt Extended Support Amazon RDS.

Chi phí sử dụng Amazon RDS Extended Support

Amazon RDS có thể ứng dụng sửa lỗi và bảo mật quan trọng cho cơ sở dữ liệu MySQL và PostgreSQL. Tiếp tục áp dụng patch (bản vá) cho các CVE ở mức độ cao và quan trọng được định nghĩa bằng đánh giá độ quan trọng National Vulnerability Database (NVD) CVSS.

Trong giai đoạn thông thường của Extended Support miễn phí, có một số trường hợp nơi các bản vá có thể không được cung cấp. Tuy nhiên, sau 3 năm kết thúc hỗ trợ từ cộng đồng OSS, nếu bạn chọn mua hỗ trợ có phí, bạn sẽ được đảm bảo sẽ nhận được sự hỗ trợ và các bản vá, bao gồm cả các bản vá bảo mật quan trọng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bạn chỉ nên coi Extended Support như một biện pháp gia hạn thời gian tạm thời.
Ví dụ, ngày kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn RDS cho RDS for MySQL phiên bản 5.7 là ngày 29 tháng 2 năm 2024, thay vì sử dụng phiên bản cũ, tôi nghĩ rằng chỉ nên sử dụng nó trong các trường hợp như ứng dụng trở nên không thể hoạt động khi không kịp nâng cấp thủ công lên RDS for MySQL phiên bản 8.0 hoặc khi Amazon RDS tự động nâng cấp phiên bản cơ sở dữ liệu.

Sau 3 năm Extended Support kết thúc, trường hợp vẫn chưa nâng cấp phiên bản công cụ chính lên phiên bản được hỗ trợ, RDS sẽ tự động nâng cấp phiên bản engine chính. Vì vậy, Sunny Cloud khuyến khích khách hàng nên nâng cấp lên phiên bản engine chính được hỗ trợ càng sớm càng tốt.