Amazon Corretto là gì?

Amazon Corretto là bản phân phối Open Java Development Kit (OpenJDK) miễn phí, hỗ trợ nhiều nền tảng và chuẩn bị cho môi trường sản xuất. Corretto cung cấp hỗ trợ dài hạn cho việc cải thiện hiệu suất và sửa lỗi bảo mật. Có thể phát triển ứng dụng Java trên các hệ điều hành phổ biến như Linux, Windows và macOS. Corretto 22 vừa được Amazon phát hành chính thức.

Sự khác biệt với Open JDK

Đây là bản phân phối của Open JDK bao gồm các bản vá do Amazon cung cấp. Hỗ trợ dài hạn (LTS) của Corretto bao gồm cải tiến hiệu suất và cập nhật bảo mật, được cung cấp miễn phí cho đến khi kết thúc hỗ trợ. Các bản cập nhật được lên kế hoạch hàng quý.

Nội dung cập nhật cụ thể bao gồm sửa lỗi bảo mật, cải thiện hiệu suất (như tăng tốc độ cho các tính năng sử dụng thường xuyên), lập lịch garbage collection, ngăn chặn việc hết dung lượng bộ nhớ, giám sát, báo cáo và quản lý luồng.

Dưới đây là thời gian hỗ trợ. Chỉ có phiên bản Corretto 22 là FR. FR bao gồm cam kết của Amazon về việc cung cấp cải thiện hiệu suất và cập nhật bảo mật miễn phí đến ngày chỉ định của release version liên quan. Và trong tương lai LTS cũng sẽ nhận được các bản cập nhật hàng quý giống như FR. 

Coretto ReleaseRelease typeNgày công bố chính thứcNgày dự định cập nhật cuốiNgày kết thúc
22FR19/3/20247/202410/2024
21LTS21/9/20237/203010/2030
17LTS16/9/20217/202910/2029
11LTS15/3/20197/202710/2027
8LTS31/1/20194/20267/2026

Các đặc điểm của Amazon Corretto 22

Dưới đây là những điểm cập nhật chính từ phiên bản trước. Vui lòng kiểm tra thêm từ trang hướng dẫn người dùng để biết chi tiết.

・ Cải thiện khả năng đọc và bảo trì code bằng stream gatherer

・Tối ưu hóa thuật toán garbage collection để tăng hiệu suất

・ Cập nhật các API hiện có như Structured Concurrency, Class File API, và External Function Interface