Savings Plans là tùy chọn mua linh hoạt mang đến chiết khấu sâu cho nhiều dịch vụ Điện toán đám mây của AWS với cam kết 1 hoặc 3 năm, còn gọi là Gói tiết kiệm. Có 3 loại gói tiết kiệm: Compute Savings Plans, EC2 Instance Savings Plans và Amazon SageMaker Savings Plans.

Gói tiết kiệm là một mô hình định giá linh hoạt có thể giúp bạn giảm tới 72% hóa đơn so với giá Theo nhu cầu, để đổi lấy cam kết chi tiêu hàng giờ trong một hoặc ba năm.

Nội dung cập nhật

Nếu bạn đã từng mua các dịch vụ đặt trước như Savings Plans hay Reserved Instances và sau đó nhận ra đã mua nhầm, thì giờ đây đã có tính năng cho phép trả lại trong vòng 7 ngày sau khi mua. 

Dù là vậy nhưng lưu ý rằng việc hủy bỏ không hề đơn giản

Nếu không phải là lựa chọn tối ưu, bạn có thể thay đổi số tiền bằng Compute Saving Plans hoặc thay đổi loại instance bằng EC2 Instance Saving Plans.

Thử nghiệm hoàn trả Savings Plans

  1. Thử mua Compute Savings Plans. Click vào “Thêm vào giỏ hàng”.
IMG_256
  1. Kiểm tra giỏ hàng.
IMG_256
  1. Sau khi mua, kiểm tra hồ sơ đã mua trong kho hàng tồn. “Return Savings Plan” được hiển thị
IMG_256
  1. Thử trả lại.
IMG_256
  1. Trạng thái chuyển sang “Pending Status”.
IMG_256
  1. Sau đó, nó đã chuyển sang “Returned”.
IMG_256

Hiện đã có tính năng huỷ bỏ khi mua nhầm dịch vụ. Quả thật rất tuyệt vời khi chúng ta có thể hủy nếu như phát hiện ra sai sót trong vòng 7 ngày.