Finch là gì?

Finch là một công cụ CLI nguồn mở dùng trong việc phát triển container được phát triển bởi AWS. Nó được chính thức sử dụng vào tháng 11 năm 2022.

Vì AWS bị ấn tượng bởi sự tiến bộ của Lima, với tư cách là một open source component có thể sử dụng cho container và với mục tiêu “truyền bá containerd và nerdctl đến người dùng Mac”, AWS đã hợp nhất hướng đi của Lima với dự án Graduated của NCF vào tháng 11 năm 2022 về việc sử dụng và đóng góp cho container. Từ đó, sự tích hợp giữa AWS và Lima đã được thực hiện.

Finch cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh Lima, để xây dựng các máy ảo trên MAC, container runtime containerd, công cụ xây dựng BuildKit, và nerdctl dòng lệnh cho phép điều khiển container qua containerd, giúp dễ dàng thiết lập môi trường phát triển container.

Kể từ khi ra đời, đã có kế hoạch để Finch có thể sử dụng trên cả Windows và Linux.

Vào tháng 11 năm 2023, Finch chính thức được sử dụng dành cho Mac.

Lợi ích của Finch

Đây là những nội dung Finch đã hỗ trợ Mac vào tháng 11 năm 2023.

 • Ký tên cho các container image
 • Tạo và chạy image sử dụng Seekable OCI (SOCI), một công nghệ nguồn mở của AWS để tăng tốc việc khởi động container
 • Cung cấp công cụ benchmark để liên tục đo lường và cải thiện hiệu suất của Finch

Finch hỗ trợ hệ điều hành nào?

Windows

Các phiên bản Windows được hỗ trợ bao gồm:

・Windows 11 (x86-64)

・Windows 10 Version 1903 or later, with Build 18362.1049 (x86-64)

Ngoài ra, khuyến nghị cấu hình cần có ít nhất 2 vCPU, 4 GB memory.

MacOS

Các phiên bản Mac được hỗ trợ bao gồm:

・13 Ventura

・12 Monterey

・11 Big Sur (chưa được kiểm định)

Ngoài ra, cấu hình có ít nhất 2 vCPU, 4 GB memory được khuyên dùng.

Những thay đổi với sự hỗ trợ Windows

 • Quản lý xác thực dễ dàng hơn với Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 • Có thể xây dựng AWS CDK stacks
 • Hỗ trợ persistent disk, cho phép nâng cấp mà không gián đoạn

Cách cài đặt Finch (Windows)

 1. Tải xuống tệp cài đặt Windows (msi). Tại thời điểm này, phiên bản mới nhất là v1.1.1.
Tệp cài đặt Finch từ Github
Tệp cài đặt Finch từ Github
 1. Cài đặt.
Giao diện cài đặt Finch
Giao diện cài đặt Finch
 1. Xác nhận các license term, và nhấp Next.
Xác nhận License term để hoàn thành cài đặt Finch
Xác nhận License term để cài đặt Finch
 1. Chọn thư mục cài đặt.
Chọn thư mục để cài đặt Finch
Chọn thư mục để cài đặt Finch
 1. Nhấp vào Install để cài đặt.
Chọn Install để hoàn tất cài đặt Finch
Chọn Install để hoàn tất cài đặt Finch
 1. Xác nhận hoàn thành cài đặt.
Chọn Finish để cài đặt Finch

Tham khảo: 【アップデート】FinchがWindowsでGAになりました | SunnyCloud