Amazon Q là gì?

Amazon Q là một dịch vụ trợ lý ảo (AI) được phát triển để hỗ trợ trong nhiều nhiệm vụ hàng ngày, bao gồm hỗ trợ lập trình, phân tích dữ liệu, tạo và tóm tắt tài liệu kinh doanh, nhập liệu, và giải đáp câu hỏi liên quan đến chính sách công ty.

Tính đến tháng 12 năm 2023, có hai loại document hướng dẫn sử dụng Amazon Q:

For Business Use
For AWS Builder Use

IMG_256

Về cơ bản, chúng được phân thành 2 loại: người dùng sử dụng AWS và người dùng xây dựng ứng dụng bằng AWS.

Thiết lập ứng dụng Amazon Q

  1. Từ [Create Amazon Q application] chọn vào [Get Started].
Trang chủ Amazon Q
Trang chủ Amazon Q
  1. Sau đó chọn vào [Create Application].
Bảng Applications (Ứng dụng)
Bảng Applications (Ứng dụng)
  1. Bạn có thể thực hiện cài đặt trong màn hình [Create Application]. Ở đây, chúng tôi để mặc định và nhấp vào [Create].
Bảng cài đặt các thông số khi tạo ứng dụng
Bảng cài đặt các thông số khi tạo ứng dụng
  1. Tiếp theo, thiết lập [retriever]. Trong màn hình cài đặt này, bạn có thể chọn sử dụng tính năng [Native of Amazon Q] hoặc [Amazon Kendra]. Ở đây chúng tôi chọn tính năng [Native of Amazon Q].
Cài đặt [retriever] (Bộ thu)
Cài đặt [retriever] (Bộ thu)
  1. Bước cuối cùng là [Connect data sources]. Bạn có thể chỉ định data source nơi lưu trữ tài liệu bạn muốn đọc. Việc này có thể cài đặt sau khi tạo ứng dụng. Tiếp theo nhấp vào [Finish].
Liên kết với nguồn data
Liên kết với nguồn data

Thêm data source (nguồn data)

 Nhấp vào [Add data source].

IMG_256

Chọn [Upload Docs].

IMG_256

Chọn và tải file. Ở thời điểm hiện tại, kích thước file tối đa là 50MB và các loại file được hỗ trợ bao gồm: .csv, .docx, .html, .json, .md, .pdf, .ppt, .rtf, .txt, .xml, .xslt và .xlsx.

IMG_256

Kiểm tra việc document upload.

IMG_256

Kiểm tra tính năng RAG

Nhấp vào [Preview web experience].

IMG_256

Thử đặt câu hỏi cho Amazon Q.

IMG_256

Tuỳ chỉnh những thông tin để có trải nghiệm web như: title, subtitle, …

IMG_256

Cuối cùng, xác nhận phản hồi thành công.

IMG_256

Tham khảo: 

Amazon Q(プレビュー)でRAG機能を試してみた | SunnyCloud