Nội dung cập nhật gói IPv6 instance

Amazon Lightsail đã công bố các gói instance mới chỉ hỗ trợ IPv6.  Với gói instance mới, bạn có thể khởi động và vận hành ngay lập tức chỉ với IPv6 address mà không cần IPv4 public address.

Định hướng của bản cập nhật là mở rộng việc sử dụng IPv6 address do can kiệt IPv4 address. Bạn có thể khởi động nhanh chóng ứng dụng web IPv6 trên Amazon Lighsail. Ngoài ra, việc chuyển đổi các instance đang hoạt động từ IPv4 sang IPv6 cũng rất đơn giản.

Đã có thông báo tăng giá public IPv4 address từ tháng 2 năm 2024. Tương tự, gói IPv4 instance cũng sẽ tăng giá từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Giá Dual-stack sẽ được điều chỉnh.

Dưới đây là các gói được hỗ trợ và mức giá mới tăng. Ví dụ, gói Linux dùng IPv6 có giá 3.5 USD/tháng, nhưng nếu sử dụng Dual-stack thì giá sẽ là 5 USD/tháng.

Linux Instance

IMG_256

Windows Instance

IMG_256

Hướng dẫn chạy IPv6 instance

Tạo instance: Không thể chọn “IPv6 only” vì blueprint đã chọn lúc này là “WordPress”. Không phải tất cả blueprint đều hỗ trợ IPv6.

IMG_256

Bạn có thể tham khảo blueprint nào được hỗ trợ tại đây. Chọn OS được hỗ trợ.

IMG_256

Ta thấy “IPv6 only” đã available.

IMG_256

IPv6 Instance đã được tạo.

IMG_256

Tổng kết

Trong bản cập nhật này, chúng tôi đã giới thiệu về instance chỉ dành cho IPv6 của Amazon Lighsail và thông tin về việc điều chỉnh giá.

Bây giờ bạn có thể cân nhắc việc tiếp tục sử dụng Dual-stack hay chuyển sang IPv6.

Tham khảo:  【アップデート】 Amazon Lightsail インスタンスのネットワークタイプで「IPv6 のみ」がサポートされました | SunnyCloud