Mục lục bài viết

AWS GameDay là một sự kiện học tập được trò chơi hóa, thách thức người tham gia sử dụng các giải pháp AWS để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thế giới thực ở môi trường phối hợp nhóm.

Tổng quan về sự kiện

  • Ngày, giờ tổ chức: 15:30 – 17:30, ngày 10 tháng 6 năm 2024 (Thứ Hai)
  • Session type: Gamified learning
  • Số lượng đội tham gia: Khoảng 20 đội (ước lượng…)

Thông tin hội thảo

Hội thảo có tên AWS GameDay.

GameDay không phải là hội thảo học tập trên bàn giảng hay hướng dẫn thực hành dựa trên hướng dẫn, mà là một sự kiện dạng cuộc thi nơi các công ty đối tác toàn cầu cạnh tranh với nhau, người tham gia xây dựng hệ thống theo chủ đề, tự suy nghĩ mà không cần hướng dẫn và giải quyết các trở ngại. Vì là hình thức đội, nên cần phải quyết định hướng đi một cách chiến lược và cần giao tiếp hiệu quả với nhau.

Mỗi đội tham gia sẽ được cấp một tài khoản AWS, và sẽ triển khai ứng dụng để đáp ứng các điều kiện và xây dựng, vận hành hệ thống. Xem chi tiết về Game Day tại đây!

Bạn có thể tự tổ chức đội từ 2 đến 4 người.

Bạn cũng có thể xem trước nội dung của Game Day 

Lần này, chủ đề là giảm thiểu các cuộc tấn công thời gian thực nhắm vào các ứng dụng web.

Sử dụng AWS WAF và AWS Shield để bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công HTTP phân tán, các cuộc tấn công khai thác, và các cuộc tấn công từ robot độc hại.

Tham gia Game Day

Đội từ vị trí thứ nhất đến thứ ba sẽ nhận được phần thưởng sau khi kết thúc session, điều này tạo nên sự hào hứng đặc trưng của sự kiện ngoại tuyến.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra tình hình các đội đang tham gia trò chơi thông qua bảng điểm thời gian thực, vì vậy bạn có thể trải nghiệm việc lỗi CloudWatch biến mất và trạng thái tấn công của Shield thay đổi thành bình thường do hỗ trợ quy tắc WAF.

Với WAF, có thể cắt đứt liên kết để giảm tỷ lệ lỗi, nhưng điều quan trọng là việc phân tích log chi tiết, đưa ra giả thuyết từ việc phân tích, và làm thế nào để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng với đội ngũ.