Mục lục bài viết

SCEP là gì?

Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) là một giao thức được sử dụng trong thao tác của Public Key Infrastructure (PKI). SCEP được công ty Cisco Systems đề xướng và đã được chuẩn hóa bởi IETF vào năm 2020.

SCEP chủ yếu được sử dụng trong các doanh nghiệp và tổ chức để thực hiện thông tin an toàn. Một vai trò quan trọng của SCEP là trao đổi một cách an toàn giữa các thiết bị mạng thông qua chứng chỉ PKI (Public Key Infrastructure), Đây là một quá trình quan trọng để thiết lập nhận dạng kỹ thuật số và tăng cường tính bảo mật của truyền thông dữ liệu.Gần đây, SCEP là giao thức phổ biến được sử dụng trong các giải pháp quản lý điện thoại di động (MDM).

Nội dung cập nhật

AWS Private Certification Authority (AWS Private CA) cũng bắt đầu hỗ trợ kết nối với SCEP. Cho phép đăng ký thiết bị di động một cách an toàn và trên quy mô lớn bằng cách sử dụng cơ quan cấp chứng chỉ đám mây (CA) được quản lý và bảo mật.

Ưu điểm của cập nhật

Bằng việc sử dụng Connector for SCEP, bạn có thể sử dụng AWS Private CA từ các giải pháp MDM tương thích SCEP hàng đầu ngành như Microsoft Intune và Jamf Pro. Connector for SCEP là một trong ba loại kết nối được cung cấp cho AWS Private CA. Việc thống nhất quản lý private certificate với AWS Private CA có thể làm tăng hiệu quả công việc!

Để thiết lập, bạn có thể bắt đầu bằng cách chọn “Create Connector” từ màn hình AWS Private CA Connector for SCEP!

Trong connector type, bạn có thể chọn “Generic” hoặc “Microsoft Itune”.

Nếu bạn đang quản lý chung AD và MDM, thì đây là một dịch vụ rất hữu ích!