Mục lục bài viết

Guardrails for Amazon Bedrock là gì?

Guardrails for Amazon Bedrock là dịch vụ đã được công bố vào tháng 12 năm ngoái tại re:Invent với tính năng chặn nội dung có hại, nguy hiểm khi giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên, bằng cách tùy chỉnh nội dung đó theo chính sách sử dụng AI.

Việc sử dụng tính năng Guardrails for Amazon Bedrock giúp xác định các chủ đề bị từ chối và bộ lọc nội dung, cho phép loại bỏ hoặc ẩn nội dung có hại trong giao tiếp giữa người dùng và ứng dụng.

Thử nghiệm

 1. Từ Safeguard, nhấp vào [Guardrails]
 1. Guardrail được cấu thành từ 4 yếu tố sau:
 • Bộ lọc nội dung
 • Các chủ đề bị từ chối
 • Bộ lọc từ
 • Bộ lọc thông tin mật
 1. Nhập tên Guardrail và tiến hành cài đặt
 1. Cài đặt bộ lọc nội dung cho mục [user input] (user prompt) và [model response]. Bạn có thể thiết lập độ mạnh cho mỗi mục.
 1. Các chủ đề bị từ chối cho phép cài đặt các chủ đề không mong muốn được cung cấp từ phía nhà cung cấp.
 1. Có thể cài đặt từ cụ thể thông qua tính năng Word Filder.
 1. Bạn có thể chặn hoặc ẩn thông tin quan trọng (thông tin mật hoặc thông tin cá nhân).
 1. Có thể xác định tin nhắn output khi bị chặn bởi Guardrail.

Sau khi tạo Guardrail, kiểm tra việc phản hồi của từ đã cài đặt. 

Sử dụng Guardrails for Amazon Bedrock giúp chuẩn hóa an toàn và thực hiện việc quản lý quyền riêng tư theo nguyên tắc và hướng dẫn.