Hiện giờ, bạn có thể kích hoạt (enable) hoặc vô hiệu hóa (disable) cài đặt chia sẻ AWS credit cho từng tài khoản thành viên trong nội bộ. Hãy cùng Sunny Cloud tìm hiểu về thay đổi này.

AWS credit là gì?

Bạn đã từng sử dụng credit AWS chưa? Đó là loại credit bạn nhận được, ví dụ như 100USD khi trả lời các cuộc khảo sát. Bạn có thể kiểm tra xem hiện tại có đang sử dụng AWS Credit hay không thông qua mục “Credits” trong “AWS Billing”

Mục Credits trong AWS Billing
Mục Credits trong AWS Billing

Nội dung cập nhật

Bạn có thể chọn cài đặt chia sẻ hoặc không chia sẻ credit cho các tài khoản thành viên thuộc AWS Organizations. Bằng cách kích hoạt cài đặt chia sẻ credit, tài khoản thanh toán Organizations có thể sử dụng credit cho việc thanh toán của tài khoản thành viên.

Số tiền thanh toán được tính theo công thức:

Số tiền thanh toán = Phí sử dụng AWS – Số tiền credit được áp dụng

Trước bản cập nhật này, cài đặt chia sẻ credit được kích hoạt và áp dụng cho tất cả các tài khoản trong Organizations. Tuy nhiên, với bản cập nhật này, bạn có thể cài đặt ON/OFF việc chia sẻ credit cho từng tài khoản thành viên trong Organizations. Điều này có nghĩa là bạn có thể chia sẻ credit với các tài khoản mà bạn muốn chia sẻ.

Cách Chia Sẻ AWS Credit Cho Tài Khoản Thành Viên

Để kiểm tra cài đặt chia sẻ credit từ tài khoản thanh toán của Organizations. Chọn 

Checkbox bên cạnh “Account name” và nhấp vào “Activate”.

Bảng Billing preferences
Bảng Billing preferences

Bạn sẽ thấy một thông báo để bạn xác nhận : “Activate credit sharing for 1 account?” (Kích hoạt chia sẻ credit cho 1 tài khoản)

Hãy chọn vào “Activate”

Thông báo xác nhận activate

Kích hoạt chia sẻ credit thành công

Giao diện khi Kích hoạt chia sẻ credit thành công
Giao diện khi Kích hoạt chia sẻ credit thành công

Bây giờ, thử disable các tài khoản thành viên đã được kích hoạt.

Thông báo xác nhận khi bạn muốn hủy kích hoat chia sẻ credit cho tài khoản
Thông báo xác nhận khi bạn muốn hủy kích hoat chia sẻ credit cho tài khoản

Nhấp vào disable và có thể quay lại trạng thái không được chia sẻ credit.

Bảng hiển thị trạng thái khi bị Hủy kích hoạt
Bảng hiển thị trạng thái khi bị Hủy kích hoạt

Sau đó tải xuống lịch sử cài đặt

Tải xuống lịch sử cài đặt
Tải xuống lịch sử cài đặt

Mặc dù đã thay đổi cài đặt và đưa về trạng thái ban đầu, nhưng không có bất kỳ lịch sử cài đặt nào được lưu lại.

IMG_256

Khi quản lý nhiều tài khoản, với chức năng mới này, bạn có thể chia sẻ credit giữa tài khoản môi trường develop và tài khoản môi trường production tùy thuộc vào dự án.

Tham khảo: 【アップデート】AWSクレジットの共有設定が組織内のメンバーアカウント単位に対応しました