AWS Systems Manager OpsCenter vừa công bố tính năng mới quan trọng, cho phép người dùng xoá OpsItem trực tiếp từ giao diện. Đây là một bước tiến lớn trong việc tối ưu hóa quản lý vận hành và giảm tải công việc cho các kỹ sư hệ thống. Cùng Sunny Cloud tìm hiểu về tính năng mới này.

Systems Manager OpsCenter là gì?

OpsCenter là trung tâm quản lý chuyên dụng cho “OpsItems” – những vấn đề vận hành hoặc gián đoạn cần được giám sát và giải quyết. Từ OpsCenter, người quản trị có thể theo dõi, kiểm tra, và giải quyết các thay đổi trạng thái của tài nguyên một cách dễ dàng. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình giải quyết sự cố và cải thiện khả năng đáp ứng. Có thể hiển thị dữ liệu kiểm tra của mỗi OpsItem chẳng hạn như các OpsItem liên quan hoặc tài nguyên liên quan, và có thể giải quyết OpsItems bằng cách thực thi Systems Manager Automation runbook.

Các cài đặt OpsCenter được tích hợp với cài đặt của Explorer. Nếu bạn đã cài đặt OpsCenter, Explorer sẽ tự động hiển thị thông tin vận hành bao gồm thông tin tổng hợp về OpsItems.

Các bảng thông tin tổng hợp về OpsItems
Các bảng thông tin tổng hợp về OpsItems

Quản lý OpsItems tập trung

OpsCenter tự động tổng hợp OpsItems từ nhiều dịch vụ AWS, giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin và tăng hiệu suất giải quyết vấn đề. Bằng cách này, người dùng có thể xem thông tin liên quan, lịch sử, và giải pháp đề xuất tất cả từ một console duy nhất

Rút ngắn thời gian giải quyết trung bình

Hiển thị dịch vụ cụ thể và dữ liệu liên quan đến ngữ cảnh của OpsItems. Hiển thị lịch sử và thông tin giải quyết của các OpsItem tương tự nhau và các tài nguyên AWS ở cùng một nơi.

Chuẩn hóa OpsItem để giảm lỗi

Tạo OpsItem và hiển thị danh sách tổng hợp của OpsItem được tạo tự động hoặc thủ công sử dụng cùng một template (mẫu). Việc chuẩn hóa này giúp giảm nguy cơ sai sót và rút ngắn thời gian đào tạo kỹ sư mới.

Sử dụng Runbook để tự động sửa chữa vấn đề.

Hiển thị thông tin liên quan đến các vấn đề, chạy Systems Manager Automation Runbook được đề xuất để giải quyết vấn đề mà không cần rời khỏi giao diện Systems Manager.

Nội dung cập nhật xoá OpsItem trong OpsCenter

Trước bản cập nhật này, không thể xoá OpsItems được sử dụng trong OpsCenter. Bản cập nhật này đã thêm vào các API cho phép xoá OpsItem trong Systems Manager OpsCenter. Hiện tại, chỉ có thể xóa thông qua API bằng cách sử dụng DeleteOpsItem. Lợi ích của cập nhật này là giải quyết vấn đề về OpsCenter quota.

Lưu ý khi Xoá OpsItem

  • Không Phục Hồi Sau Khi Xoá OpsItem: Đảm bảo xác nhận trước khi thực hiện thao tác xóa OpsItem.
  • Thời Gian Xóa: Khi xóa OpsItem, mô hình eventual consistency được sử dụng. Có nghĩa là, hệ thống có thể mất vài phút để hoàn thành thao tác này. Nếu gọi GetOpsItem ngay sau khi xoá OpsItem, thì OpsItem đã xóa có thể vẫn còn hiển thị trong response.
  • Thao tác idempotent: Dù gọi thao tác này nhiều lần trên cùng một OpsItem thì hệ thống cũng không thông báo lỗi. Nếu lần gọi đầu tiên thành công, những lần gọi sau đó sẽ trả lại cùng một response thành công.
  • Việc xoá OpsItem không hỗ trợ trong cross account.

Tham khảo: 【アップデート】AWS Systems Manager OpsCenterで OpsItemsの削除がサポートされました | SunnyCloud