Review tính năng gia hạn hỗ trợ

Với tính năng mới nhất này, thông qua gia hạn hỗ trợ RDS, Amazon Aurora và RDS sẽ cung cấp kỹ thuật CVE patch quan trọng và bug fixes trong tối đa 3 năm, vượt quá thời gian hỗ trợ được cung cấp bởi PostgreSQL và MySQL.

Trong thời gian gia hạn hỗ trợ, Amazon Aurora và RDS sẽ xác định CVE và bug trong engine, còn AWS sẽ tạo và phát hành patch.

Dù hỗ trợ của open source community đối với phiên bản engine major đã kết thúc, việc gia hạn hỗ trợ được cung cấp với mục đích đảm bảo rằng ứng dụng không gặp các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng hay bug không thể giải quyết.

Trong trường hợp có các dependency cụ thể vào phiên bản PostgreSQL major hoặc MySQL cụ thể, chẳng hạn như tính tương thích với các plugin cụ thể hoặc tính năng tùy chỉnh, gia hạn hỗ trợ RDS hữu ích trong việc đáp ứng các yêu cầu business của ứng dụng.

Đặc biệt hơn, trên máy chủ cơ sở dữ liệu on-premise hoặc EC2 instance bạn có thể di chuyển sang Amazon Aurora MySQL Compatible Edition, Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition, Amazon RDS cho MySQL, Amazon RDS cho PostgreSQL.

Các điểm thay đổi

Thông báo vào tháng 9 năm 2023

Tính năng Opt-in API và console được cung cấp vào tháng 12 năm 2023. Nếu không opt-in cơ sở dữ liệu cho gia hạn hỗ trợ RDS, cập nhật sẽ tự động được thực hiện.

Thông báo vào tháng 9 năm 2023 (mới nhất)

Nếu ứng dụng chưa sẵn sàng cho MySQL 8.0 hoặc PostgreSQL15, dựa trên phản hồi của khách hàng rằng có thể xảy ra vấn đề tương thích hoặc downtime do nâng cấp major version không theo kế hoạch, việc đăng ký tự động vào gia hạn hỗ trợ RDS đã được thực hiện. Phí gia hạn hỗ trợ cũng sẽ tự động phát sinh.

Theo bảng dưới đây, nếu các phiên bản DB engine minor kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn RDS không phải là phiên bản minor được áp dụng gia hạn hỗ trợ, chúng sẽ tự động được nâng cấp lên phiên bản áp dụng (ví dụ: RDS for MySQL là 5.7.44, RDS for PostgreSQL là 11.22).

Bảng thông tin của MySQL 5.7 và PostgreSQL 11
Bảng thông tin của MySQL 5.7 và PostgreSQL 11

Tổng kết

Thông tin bài viết này tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2023. Đã có thông báo rằng các database instance MySQL 5.7 và PostgreSQL 11 sẽ tự động được nâng cấp từ ngày 29 tháng 2 năm 2024. Nếu không áp dụng extended support, cần hoàn thành nâng cấp trước ngày đó.

Ngoài ra, nếu không phải là phiên bản gia hạn hỗ trợ, cần lưu ý rằng cập nhật sẽ được thực hiện tự động theo thời gian tuỳ chọn. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất trên trang web chính thức của AWS!

Tham khảo: 【変更のお知らせ】Amazon RDS for MySQL 5.7、PostgreSQL 11の延長サポートについて | SunnyCloud