AWS Fargate là gì?

AWS Fargate là một dịch vụ cung cấp khả năng chạy các container trên nền tảng AWS mà không cần phải quản lý máy chủ. Điều này cho phép doanh nghiệp tập trung hoàn toàn vào việc phát triển và xây dựng ứng dụng của mình, mà không cần phải lo lắng về việc quản lý các công việc liên quan đến máy chủ, như bảo trì hệ điều hành. AWS Fargate có thể sử dụng cùng với ECS hoặc EKS để tạo môi trường chạy các container.

Đặc điểm của Fargate

Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của AWS Fargate:

  • Quản lý hoàn toàn bởi AWS, doanh nghiệp không cần cung cấp, mở rộng hoặc quản lý các EC2 instance.
  • Chi phí tính theo khối lượng công việc thực thi.
  • Tự động mở rộng khả năng tính toán theo nhu cầu.
  • Khả năng kết nối với các dịch vụ AWS khác như VPC Networking, Elastic Load Balancing (ELB), IAM (Identity and Access Management), CloudWatch và nhiều dịch vụ khác.
Sơ đồ chạy các ứng dụng trong container
Sơ đồ chạy các ứng dụng trong container
Lợi ích khi sử dụng AWS Fargate để chạy các ứng dụng trong bộ chứa.
Sơ đồ sử dụng AWS Fargate để chạy các ứng dụng trong container

Sử dụng Fargate với ECS

・Bạn có thể chọn EC2 hoặc Fargate như môi trường chạy ECS (Elastic Container Service). 

・Các bước để sử dụng như sau: “Tạo cluster” → “Định nghĩa task” → “Chạy task” 

(Bạn có thể chọn EC2 hoặc Fargate trong phần định nghĩa và chạy task.)

① Trên Console, nhấp vào “Amazon Elastic Container Service” → “Create cluster”.

Amazon Elastic Container Service -> Create cluster
Amazon Elastic Container Service -> Create cluster

② Xác nhận rằng phần “Infrastructure” đã được đặt thành “AWS Fargate (serverless)” và nhấp vào “Create”.

AWS Fargate (serverless)
AWS Fargate (serverless)

③ Từ cluster vừa tạo, nhấp vào “Run new task”.

Bảng Task
Bảng Task

④ Hoàn thành sau khi chạy task

Phương pháp định nghĩa Task

Khi bạn muốn định nghĩa một task sử dụng AWS Fargate, bạn có thể làm theo các bước sau:

① Tạo một kho lưu trữ và đặt tên cho theo ý muốn tại phần Repository name.

Đặt tên tại bảng Detail
Đặt tên tại bảng Detail

② Cấu hình Docker và đẩy kho lưu trữ của bạn. URL của kho lưu trữ này sẽ được sử dụng cho hình ảnh container sau này.

③ Trên giao diện Console, nhấp vào “Create new task definition”.

Bảng Task definition
Bảng Task definition

④ Đặt tên cho định nghĩa task của bạn và chọn môi trường “AWS Fargate”, sau đó tiến hành tạo task.

Bảng Infrastructure requirements
Bảng Infrastructure requirements

⑤ Nhấp vào “Run task”.

Bảng Task definitions
Bảng Task definitions

⑥ Khi việc thực thi task hoàn tất, trạng thái task sẽ hiển thị là “Running”.

Bảng Tasks
Bảng Tasks

Tổng kết

Bằng cách sử dụng môi trường chạy container không cần máy chủ của AWS Fargate, bạn có thể tập trung toàn bộ vào việc phát triển và xây dựng ứng dụng của mình, mà không cần lo lắng về việc quản lý máy chủ. Hãy liên hệ ngay với Sunny Cloud để tích hợp AWS Fargate vào doanh nghiệp của bạn