Zonal autoshift là gì?

Route 53 Application Recovery Controller cung cấp tính năng kiểm tra các vấn đề như hạn ngạch, lượng resouce và vấn đề dự phòng (fallback) đối với hệ thống có cấu trúc dự phòng. Nó bao gồm tính năng điều khiển định tuyến để kiểm soát lưu lượng và đảm bảo ứng dụng hoạt động liên tục khi có sự cố.

Năm 2022, tính năng kích hoạt zonal shift bằng thủ công/lập trình đã được giới thiệu. Nếu phát hiện sự giảm sút số liệu trong một Availability Zone cụ thể, tính năng này cho phép chuyển lưu lượng truy cập ra khỏi Zone đó. 

Giờ đây, bạn có thể định tuyến lưu lượng qua Load balancer đến những AZ đang hoạt động bình thường và có thể điều tra sự cố trong khi hệ thống đang hoạt động.

Zonal autoshift là một tính năng tự động và an toàn để chuyển traffic ra khỏi Availability Zone cụ thể nếu AWS phát hiện sự cố có thể ảnh hưởng đến Availability Zone đó. Sau khi sự cố được giải quyết, traffic có thể được chuyển trở lại. 

Trong khi tính năng zonal shift hữu ích trong việc giải quyết vấn đề lỗi ứng dụng hoặc hệ thống, zonal autoshift được thiết lập để bảo vệ workload khỏi sự cố tiềm ẩn trong AZ (chẳng hạn như sự cố điện hoặc lỗi mạng).

Để sử dụng zonal autoshift, đối với tài nguyên đích cần phải kích hoạt rõ ràng. Ngoài ra, do zone shift được kích hoạt tự động nên để xử lý traffic trong AZ còn lại sau khi traffic được chuyển đổi, cần có lượng tài nguyên phù hợp để tiếp tục xử lý sau khi chuyển đổi.

Điều kiện sử dụng Zonal shift

Zonal shift chỉ có thể sử dụng trong trường hợp tính năng cross-zone load balancing được tắt. Có thể áp dụng cho ALB hoặc NLB

Khi traffic đến một Availability Zone, load balancer sẽ gửi traffic đến các target hoạt động bình thường (thường là Amazon EC2 instances). Theo mặc định, ALB gửi traffic đến target ở tất cả các Availability Zone đã cấu hình. 

Để zonal shift hoạt động hiệu quả, cần cấu hình load balancer để vô hiệu hóa cross-zone load balancing.

Khi zonal shift được kích hoạt, DNS sẽ gửi tất cả traffic ra khỏi một Availability Zone như sơ đồ bên dưới : 

Sơ đồ hoạt động của Zonal shift
Sơ đồ hoạt động của Zonal shift

Tổng kết

Việc kích hoạt zonal autoshift không tốn thêm chi phí, nhưng để đảm bảo hệ thống tiếp tục hoạt động mượt mà và tự động điều chỉnh khi có sự cố region, cần phải phân bổ nhiều tài nguyên từ lúc bình thường. Vì vậy, cần cân nhắc kĩ lưỡng các chi phí liên quan đến việc duy trì tính khả dụng trước khi triển khai.

Tham khảo: Amazon Route 53 Application Recovery Controllerの新機能である「zonal autoshift」が発表されました | SunnyCloud