Amazon CloudWatch Application Signals là gì

Amazon CloudWatch Application Signals là dịch vụ mới của Amazon CloudWatch có khả năng tự động giám sát và đơn giản hóa thao tác của ứng dụng trên AWS. Cơ sở của dịch vụ này dựa trên những kinh nghiệm thực tế từ hàng nghìn ứng dụng đang được vận hành bởi Amazon.

CloudWatch Application Signals sử dụng các mẫu Dashboard được xây dựng sẵn để cung cấp các thông tin tiêu chuẩn như volume, độ trễ, lỗi,.. cho từng ứng dụng. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết các chỉ số, ghi log và trace các chỉ số liên quan với lỗi để giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Ngoài ra, tính năng tạo ‘SLO’ là một đặc điểm độc đáo của Amazon CloudWatch Application Signals. Application Signals cho phép khách hàng có cái nhìn toàn diện về hiệu suất ứng dụng từ đó người dùng có thể ưu tiên những vấn đề quan trọng hơn và liên tục điều chỉnh SLO để có mối liên hệ chính xác hơn với các KPI trong kinh doanh. Đồng thời người dùng cũng có thể tích hợp thông tin về hiệu suất bổ sung từ CloudWatch Synthetics để giám sát các API quan trọng và tương tác với người dùng, và từ CloudWatch RUM giám sát hiệu suất người dùng thực tế.

Cách thức sử dụng Application Signals

Khi bạn kích hoạt Application Signals, nó sẽ tự động khám phá các dịch vụ của bạn và tạo ra một bộ chỉ số tiêu chuẩn cho ứng dụng như khối lượng yêu cầu, độ trễ tăng đột biến, sự giảm tính khả dụng của API và các dependency.

Bảng CloudWatch Application Signals hiện ra sau khi bạn kích hoạt
Bảng CloudWatch Application Signals hiện ra sau khi bạn kích hoạt

Tất cả các dịch vụ được phát hiện và chỉ số golden của dịch vụ đó (bao gồm lượng yêu cầu, độ trễ, sự cố và lỗi) sẽ được hiển thị tự động trên service page và service map.

Trong giao diện người dùng, service map cho ta thấy rõ tình trạng hoạt động của dịch vụ, các operation, các dependency, và tất cả các call path giữa operation và dependency.

Server Map của Amazon CloudWatch
Server Map của Amazon CloudWatch

Khu vực hỗ trợ

Các khu vực sau đây là những khu vực được hỗ trợ:

  • US East (N. Virginia)
  • US East (Ohio)
  • Europe (Ireland)
  • Asia Pacific (Sydney)
  • Asia Pacific (Tokyo)

Tham khảo: Amazon CloudWatch Application Signalsがリリースされました(プレビュー) | SunnyCloud