CloudWatch Synthetics Monitoring là gì?

CloudWatch Synthetics tạo ra một dịch vụ được gọi là Canary để thực hiện việc giám sát, phục vụ các nhu cầu:

– Thu thập dữ liệu và đo lường hiệu suất.

– Phù hợp với hiệu suất ngắn hạn.

Canary tạo ra một hàm Lambda sử dụng Node.js hoặc Python runtime để thực thi script. Blueprint được cung cấp sẵn, có thể tạo Canary mà không cần code trong các trường hợp sử dụng cơ bản.

IMG_256

Để sử dụng API giám sát với script tự chọn, hãy chuẩn bị những điều sau:

・ Chuẩn bị script

・ Tải lên S3

・ Tạo Canary

Ưu điểm của Amazon CloudWatch Synthetics

・ Có thể nhanh chóng thực hiện Synthetics Monitoring khi cần thiết.

・ Có thể kiểm soát monitoring thông qua lập trình.

・ Giả sử phương pháp sử dụng đơn giản, không cần lập trình, chỉ sử dụng các mẫu (Blueprint) được cung cấp sẵn.

・Có thể tùy chỉnh, đạt được tính linh hoạt cao thông qua việc tích hợp với các dịch vụ AWS.

・ Tích hợp với các dịch vụ AWS khác như S3, EventBridge, X-Ray.

Nội dung cập nhật

Trong bản cập nhật này cho phép lưu trữ dữ liệu lịch sử của  trạng thái chạy canary từ 7 ngày lên đến 30 ngày.

Bạn có thể lưu trữ thông tin cho mỗi kết quả thực hiện từ 1 đến 455 ngày. Cập nhật lần này cho phép hiển thị các tệp HAR, nhật ký lịch sử chạy Canary và các tài liệu khắc phục sự cố khác trong tối đa 30 ngày, giúp dễ dàng xác định các mô hình sự cố của việc chạy Canary liên tục và không liên tục ngay trên bảng điều khiển CloudWatch.

Lợi ích của cập nhật là: Canary chạy từ CloudWatch Synthetics cũng đã được tích hợp với tính năng giám sát hiệu suất ứng dụng mới (APM) CloudWatch Application Signals (phiên bản preview).

Bạn có thể bắt đầu xem dữ liệu lịch sử từ “Hiển thị thống kê và chi tiết Canary”.