Mục lục bài viết

Bối cảnh của bản phát hành lần này

Dựa vào thông tin báo chí, Amazon cung cấp một dịch vụ phân tích mới cho phép khách hàng sử dụng AWS mà không cần cài đặt, mở rộng, quản lý cơ sở hạ tầng và tiết kiệm chi phí để phân tích nhiều dữ liệu hơn bằng các dịch vụ không yêu cầu máy chủ (serverless), tên là Amazon Redshift Serverless.

“Serverless” là công nghệ thực thi code, quản lý dữ liệu, và tích hợp ứng dụng mà không yêu cầu quản lý máy chủ. Công nghệ serverless cung cấp các tính năng như tự động thay đổi quy mô, tính sẵn sàng cao được tích hợp sẵn và các mô hình trả tiền theo mức sử dụng để tăng tính linh hoạt và tối ưu hóa chi phí.

Trang web tham khảo : https://aws.amazon.com/jp/serverless/

3 loại dịch vụ phân tích không cần máy chủ

Ba loại dịch vụ phân tích không cần máy chủ bao gồm:  Phiên bản Serverless của Amazon EMR dùng trong việc xử lý dữ liệu lớn [Amazon EMR Serverless] (ra mắt chính thức vào tháng 6/2022), phiên bản Serverless tương thích với Apache Kafka dùng trong xử lý thời gian thực [Amazon MSK Serverless] (ra mắt chính thức vào tháng 4/2022) và, lần này là phiên bản Serverless của dịch vụ DWH Amazon Redshift [Amazon Redshift Serverless] đã chính thức ra mắt.

Amazon EMR Serverless

Amazon EMR là dịch vụ cho phép thực hiện công việc xử lý dữ liệu phân tán lớn, các truy vấn SQL tương tác, và ứng dụng machine learning (ML) dựa trên các frameworks phân tích open source như Apache Spark, Apache Hive, Presto.

EMR Serverless cho phép chạy các ứng dụng Spark và Hive mà không cần cấu hình, tối ưu hóa, điều chỉnh, quản lý clusters. 

EMR Serverless hỗ trợ tự động điều chỉnh quy mô, vì vậy phí được tính dựa trên tổng vCPU, bộ nhớ, và tài nguyên lưu trữ mà các worker sử dụng từ lúc thực thi công việc đến khi kết thúc.

Amazon MSK Serverless

Amazon MSK là dịch vụ cho phép nhập và xử lý dữ liệu truyền phát trong thời gian thực bằng cách sử dụng Apache Kafka cluster. 

Amazon MSK Serverless phù hợp cho những trường hợp không chắc chắn về dung lượng cần thiết, lượng thông tin qua ứng dụng thay đổi, hoặc khi không muốn trả tiền cho dung lượng không sử dụng. 

Ngoài ra, không cần phải lo lắng về việc cung cấp, tự động điều chỉnh quy mô, và quản lý tài nguyên của cluster.

Amazon Redshift Serverless

Có thể sử dụng Amazon Redshift Serverless mà không cần thay đổi cấu hình hoặc quản lý. Việc cân nhắc về số lượng node trở nên không cần thiết, dung lượng sẽ được cung cấp và tự động điều chỉnh quy mô. Giống như các dịch vụ serverless khác, không phải trả phí khi không sử dụng và chỉ trả cho lượng đã sử dụng tính theo từng giây. 

Ngoài ra, có thể sử dụng các tính năng truyền thống của Redshift. Bạn có thể chuyển dữ liệu từ Amazon Redshift cluster hiện tại sang Amazon Redshift Serverless mà không cần thay đổi ứng dụng thông qua Amazon Redshift console hoặc API. Bạn cũng có thể chọn Amazon Redshift Serverless khi lấy snapshot và phục hồi trong Amazon Redshift. 

Về cách sử dụng Amazon Redshift Serverless so với Amazon Redshift, các trường hợp sử dụng của Amazon Redshift Serverless bao gồm việc thực hiện, kiểm tra nghiệp vụ phân tích hoặc các trường hợp không dự đoán lượng dữ liệu và có biến động lớn.

Các khu vực sử dụng Amazon Redshift Serverless

Tính đến thời điểm ra mắt chính thức vào tháng 7 năm 2022, dịch vụ này sử dụng ở các khu vực sau đây. 

・Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

・Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

・Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

・Châu Á Thái Bình Dương (Singapo)

・Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

・Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)

・Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

・Châu Âu (Frankfurt)

・Châu Âu (Ireland)

・Châu Âu (Luân Đôn)

・Châu Âu (Stockholm)

Phí Amazon Redshift Serverless

Cấu trúc phí cơ bản dựa vào Redshift Processing Unit (RPUs). Có thể điều chỉnh từ 32 RPUs đến 512 RPUs thông qua Amazon Redshift Management Console  hoặc qua API. Tính đến tháng 7 năm 2022, tại khu vực Tokyo giá là $0.494 cho mỗi giờ RPU. Phí sẽ được tính theo giây. Vui lòng xem thông tin chi tiết về giá tại đây.