Amazon EBS là gì

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) là một dịch vụ lưu trữ hiệu suất cao, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng linh hoạt, được thiết kế dành cho Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

EBS có nhiều loại volume sử dụng SSD. 

Ví dụ: loại io2 và io1 được thiết kế dành cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao như SAP HANA, Microsoft SQL Server và IBM DB2. Ngoài ra còn có loại gp2 và gp3 với mục đích cân bằng giữa chi phí và hiệu suất. 

Ngoài ra, các volume dựa trên HDD, bao gồm HDD (st1) tối ưu hoá disk throughput hướng đến high throughput và Cold HDD (sc1) là loại có chi phí thấp nhất, được sử dụng khi tần suất truy cập thấp.

Sự khác biệt giữa gp2 và gp3

Bảng dưới đây là tóm tắt về sự khác biệt giữa gp2 và gp3. Với gp3 volume, bạn có thể sử dụng miễn phí đến 3000 IOPS, nếu sử dụng trên 3,000 IOPS thì bạn phải trả 0.005 USD/ tháng cho mỗi IOPS. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng miễn phí tối đa 125 MB/s, nếu sử dụng trên 125 MB/s thì phải trả 0.04 USD/tháng cho mỗi IOPS.

Loại volumegp2 volumegp3 volume
Trường hợp sử dụngBoot volume, ứng dụng tương tác với độ trễ thấp, môi trường phát triển và thử nghiệmDesktop ảo, sử dụng MSFT SQL Server hoặc OracleDB.Single instance database có qui mô trung bình, ứng dụng tương tác với dộ trễ thấp, môi trường phát triển và thử nghiệm, boot volume
Kích thước volume1 GB~16 TB1 GB~16 TB
Độ bền99.8%~99.9%99.8%~99.9%
IOPS tối đa / Volume16,00016,000
Throughput tối đa / volume250 MB/s1000 MB/s
IOPS tối đa / Instance260,000260,000
Throughput tối đa / Instance7,500 MB/s7,500 MB/s
Độ trễ1ms1ms
Chi phí$0.10/GB/tháng$0.10/GB/tháng
Thuộc tính hiệu suất chínhIOPSUSD/IOPS
Bảng so sánh volume gp2 và gp3

Nội dung cập nhật

Khách hàng đang sử dụng EBS Elastic Volumes để chuyển đổi sang ổ đĩa gp3 và tiết kiệm đến 20% cho mỗi GB so với ổ đĩa gp2. Bây giờ, khi khách hàng sử dụng Elastic Volumes để chuyển đổi loại ổ đĩa từ gp2 sang gp3, Amazon EBS sẽ tự động cung cấp dung lượng gp3 mục tiêu với IOPS và throughput tương đương với ổ đĩa gp2 gốc. Tính năng mới này loại bỏ mọi công việc đoán định về hiệu suất gp3 cho ứng dụng của bạn, giúp việc chuyển đổi sang ổ đĩa gp3 và tiết kiệm chi phí trở nên dễ dàng hơn.

Thử nghiệm chuyển đổi từ gp2 lên gp3

Đầu tiên, tạo một instance bằng gp3. Theo mặc định, nó được thiết lập với 3000 IOPS và 125 throughout. Về việc provision hiệu suất, cách tốt nhất để kiểm tra hiện trạng thông qua AWS Computer Optimizer.

Bảng Volumes
Bảng Volumes

Thực hiện chuyển đổi từ gp2 sang gp3. Thay đổi loại volume trong mục Modify volume.

Mục modify volume giúp bạn dễ dàng đổi từ gp2 sang gp3
Mục Modify volume giúp bạn dễ dàng đổi từ gp2 sang gp3

Trong mục [Volume type]  chọn [General purpose SSD (gp3)] và nhấp vào [Modify].

Đổi sang gp3 trong mục Volume type
Đổi sang gp3 trong mục Volume type

Sau đó có một thông báo xác nhận, sau khi xác nhận, nhấp vào [Modify]

Chọn Modify trong bảng Xác nhận
Chọn Modify trong bảng Xác nhận

Trong quá trình chuyển đổi, màn hình sẽ hiển thị “đang sử dụng – modifying (XX%)”. Để thực hiện chuyển đổi bằng Volume 8GB cũng phải mất hơn 10 phút. Thời gian chuyển đổi khác nhau tùy theo dung lượng volume.

Việc thay đổi loại volume có hạn chế tuỳ thuộc vào hệ điều hành. Ví dụ, đối với Linux, cần chú ý đến các điểm sau. Xem chi tiết tại đây.

Các loại instance được hỗ trợ bao gồm: 

・ Tất cả các instance thế hệ hiện tại

・ Instance thế hệ cũ: C1, C3, CC2, CR1, G2, I2, M1, M3, R3

Tham khảo: 【アップデート】Amazon EBSのgp3ボリュームを使ってパフォーマンス向上とコストを削減ができるようになりました | SunnyCloud