Amazon Neptune Analytics là gì

Dịch vụ mới này của AWS là sự kết hợp của cả hai tính năng graph databasevector database.

Amazon Neptune Analytics được sinh ra từ ý tưởng “sẽ như thế nào nếu kết hợp tìm kiếm vector và khả năng phân tích lượng lớn graph database chỉ trong vài giây”.

Đây là một dịch vụ hữu ích trong việc phân tích dữ liệu Neptune graph có sẵn trên S3 Storage hoặc Data Lake, sử dụng tìm kiếm vector để tìm kiếm các insight quan trọng.

Graph database: có khả năng lưu trữ mối quan hệ giữa các object dưới dạng dữ liệu. Ví dụ điển hình là các mạng xã hội như Facebook hoặc LinkedIn sử dụng nó để lưu trữ social graph biểu thị mối quan hệ giữa những người dùng.

Vector database: Trong máy học, tất cả dữ liệu như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video thường được chuyển đổi thành vector sau khi trích xuất đặc điểm.

Bằng việc lưu trữ trong vector database, bạn có thể tính toán độ tương đồng của một lượng lớn vector.

Trước đây, thường sử dụng dịch vụ để lưu trữ graph data và thực hiện cập nhật hoặc xóa các tập con cụ thể của graph.

Trong nhiều trường hợp, khi phân tích dữ liệu để thu thập insight, cần phải tải toàn bộ graph vào bộ nhớ. Ngoài ra, việc lấy lượng lớn dữ liệu từ database hiện có hoặc Data Lake để tạo graph mất khá nhiều thời gian.

Ưu điểm của dịch vụ mới

Sử dụng Neptune Analytics giúp bạn nhanh chóng tải dữ liệu từ Amazon Neptune hoặc Data Lake trên Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), thực hiện các tác vụ phân tích gần như theo thời gian thực và tạo đồ thị kết quả một cách hoàn chỉnh.

So với các giải pháp AWS khác, quá trình tải dữ liệu từ Amazon S3 có thể được thực hiện nhanh chóng hơn đến 80 lần. Điều này xuất phát từ việc Neptune Analytics là một dịch vụ phân tích đồ thị được quản lý đầy đủ, giúp bạn tập trung vào giải quyết vấn đề thông qua truy vấn và quy trình làm việc mà không cần lo lắng về các công việc hạ tầng phức tạp.

Ví dụ: Trong quản lý chuỗi cung ứng, đồ thị giúp dễ dàng tối ưu hóa tuyến đường và xác định những điểm chết (bottleneck). Trong lĩnh vực an ninh mạng, bạn có thể xác định lỗ hổng trong mạng và phát hiện các hoạt động đáng ngờ một cách hiệu quả.

Tham khảo: Amazon Neptune AnalyticsがGAで提供されました | SunnyCloud