Mới đây,  tại sự kiện AWS re:Invent 2023, Mô hình mới nhất của Anthropic – Claude 2.1 – đã được ứng dụng rộng rãi trên Amazon Bedrock.

Đặc điểm của Claude 2.1

Gấp đôi số token có thể nhập vào

Claude 2.1 cung cấp khả năng xử lý chính xác với context window lên đến 200,000 token (gấp đôi context so với Claude 2.0). Có thể xử lý các tài liệu dài đến 133,000 từ, khoảng 533 trang.

Giảm tần suất trả lời sai

Có khả năng tóm tắt, thực hiện Q&A, dự đoán xu hướng và so sánh đối chiếu nhiều tài liệu để lập kế hoạch kinh doanh và phân tích hợp đồng phức tạp. Cải thiện việc hiểu, tóm tắt các tài liệu dài, phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao như tài liệu pháp lý, báo cáo tài chính, bảng kỹ thuật, giảm 50% việc đưa ra câu trả lời sai. 

So với phiên bản Claude 2.0, những câu trả lời không chính xác hoặc không phù hợp với thực tế đều giảm đáng kể. Trường hợp không chắc chắn về độ tin cậy, có thể rút lại câu trả lời. Tỷ lệ phản hồi sai giảm 30%, và tỷ lệ kết luận sai về việc một tài liệu ủng hộ quan điểm cụ thể giảm 3 đến 4 lần.

Tính năng liên kết thông qua API

Có thể liên kết với trình duyệt web và ứng dụng máy tính, cung cấp câu trả lời chính xác cao dựa trên cơ sở dữ liệu (RAG). Có thể tích hợp mượt mà vào các ứng dụng và quy trình làm việc hiện có, giờ đây người dùng có thể tùy chỉnh Claude phù hợp với sự dẫn dắt của system prompt.

Khu vực hỗ trợ Claude 2.1

Mô hình Claude 2.1 của Anthropic trên Amazon Bedrock có sẵn tại các khu vực AWS ở phía Đông Mỹ (Bắc Virginia) và phía Tây Mỹ (Oregon).

Tham khảo: Anthropicの最新モデルClaude 2.1が発表されました | SunnyCloud