Cross-region backup trong AWS Backup là gì?

AWS Backup cho phép sao lưu dữ liệu một cách thủ công đến nhiều khu vực AWS khác nhau hoặc tự động như một phần của kế hoạch sao lưu đã được lên lịch trước.

Sự đồng bộ dữ liệu sao lưu qua nhiều khu vực mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là khi có yêu cầu về tính liên tục trong kinh doanh hoặc tuân thủ quy định khi cần lưu trữ các bản sao lưu ở các khu vực khác.

Khi bạn sao chép bản sao lưu đến một khu vực AWS mới lần đầu tiên, AWS Backup sẽ tạo một bản sao đầy đủ. Nhìn chung, nếu dịch vụ hỗ trợ incremental backup, các bản sao tiếp theo của bản sao lưu đó trong cùng một khu vực AWS cũng sẽ là incremental backup.

AWS Backup sẽ sử dụng key được quản lý bởi khách hàng trong kho lưu trữ đích để mã hóa lại bản sao.

Ưu điểm của việc sử dụng Cross-region backup

– Bảo vệ dữ liệu trước các thảm họa bất ngờ.

– Đảm bảo liên tục hoạt động kinh doanh.

– Dễ dàng tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

– Giảm thiểu rủi ro của việc ngừng hoạt động hệ thống.

Nội dung cập nhật

Trong bản cập nhật trước, AWS đã thêm các khu vực mới được hỗ trợ cross backup.

Gồm có Châu Phi (Cape Town), Châu Á – Thái Bình Dương (Hồng Kông, Hyderabad, Jakarta, Melbourne, Osaka), Châu  Âu (Milan, Tây Ban Nha, Zurich), và Trung Đông (Bahrain, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất).

Với bản cập nhật này, số lượng khu vực được hỗ trợ cross backup lại tiếp tục

Có các lựa chọn để chỉ định một khu vực khác làm điểm sao lưu, việc này giúp chuẩn bị trước các nguy cơ như bị cố ý xoá dữ liệu, sự cố trên diện rộng hoặc ransomware tác động đến tài khoản AWS nguồn

Cách kiểm tra các region được thêm vào

  1. Từ AWS Backup plan dashboard, click vào “Create backup plan”.
Cross region backup trong AWS Backup
  1. Trên giao diện “Create backup plan”, chọn “Create a new plan”. Nhập tên backup plan.
Cross region backup trong AWS Backup
  1. Nhập tên backup rule và từ mục “Copy to destination”, hãy kiểm tra các region mới được thêm vào.
Cross region backup trong AWS Backup

Các khu vực được AWS Backup hỗ trợ Cross backup

– US East (Bắc Virginia, Ohio)

– US West (Bắc California, Oregon)

– Africa (Cape Town)

– Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông, Hyderabad, Jakarta, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo)

– Canada (Trung tâm)

– Châu Âu (Frankfurt, Ireland, London, Milan, Paris, Tây Ban Nha, Stockholm, Zurich)

– Trung Đông (Bahrain, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)

– Nam Mỹ (São Paulo)

– AWS GovCloud

Tổng kết

Với AWS Backup, bạn có thể dễ dàng tạo các bản sao lưu xuyên khu vực. 

Ví dụ, đối với khách hàng Nhật Bản, việc đề xuất sử dụng hai khu vực Tokyo và Osaka với mục đích disaster recovery là rất thuận lợi. 

Tham khảo: 【アップデート】AWS Backupでクロスバックアップ対象リージョンが追加になりました | SunnyCloud