Mục lục bài viết

Dedicated Host là gì?

Amazon EC2 Dedicated Host là máy chủ vật lý hoàn toàn được dành riêng cho khách hàng, do đó nó có thể đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của doanh nghiệp. Khi sử dụng Amazon EC2 Dedicated Host, bạn có thể sử dụng các bản quyền phần mềm từ các nhà cung cấp như Microsoft hay Oracle trên Amazon và EC2, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả chi phí. 

Dedicated Host có vẻ như là ý tưởng ngược lại với việc chia sẻ nguồn tài nguyên trên đám mây. Hãy cùng xem xét mục đích sử dụng của nó.

Mục đích sử dụng Dedicated Host

  1. Yêu cầu tuân thủ: Trong trường hợp cần tuân thủ các quy định ngành hoặc yêu cầu pháp lý cụ thể, việc sử dụng Dedicated Host giúp đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư.
  1. Quản lý bản quyền: Với góc độ bản quyền phần mềm, việc sử dụng phần mềm cụ thể trên Dedicated Host và chạy nhiều instance trên đó giúp nhận được lợi ích từ BYOL. Khi tích hợp với AWS License Manager, quản lý bản quyền trở nên đơn giản hơn.
  1. Hiệu suất và đảm bảo khởi động EC2: Sử dụng Dedicated Host giúp đảm bảo hiệu suất nhất quán vì các EC2 instance không dùng chung phần cứng vật lý, đảm bảo hiệu suất ổn định mà không bị ảnh hưỡng bởi các tenant khác. Điều này cũng giảm thiểu tình trạng “không thể khởi động ở khu vực này.”

Cách tính chi phí

 Dedicated Host cũng có ba loại như Shared: “On-demand”, “Reserved”, và “Savings Plans”.

Việc thanh toán theo On-demand sẽ tự động bắt đầu tại thời điểm [Assign Dedicated Host] khi chọn [Instances] → [Dedicated Host] từ EC2 management console trong tài khoản AWS.

Assign Dedicated Host được thực hiện dựa trên việc chọn instance family. Không phải tất cả các instance family đều được hỗ trợ ở mọi khu vực.

Khi chọn instance family, bạn có thể sử dụng nhiều loại instance trong instance family nếu kích hoạt [hỗ trợ nhiều loại instance].

Ví dụ, khi bạn gán r5 dedicated host, bạn có thể gán được 2 socket và 48 physical cores. Có thể chạy nhiều loại r5 instance như r5.2xlarge hoặc r5.4xlarge. Bạn có thể chạy nhiều instance mà số lượng core liên kết với host đều cho phép.

Phí On-demand

Khi bạn trả phí cho Dedicated Host theo On-demand, bạn sẽ trả cho mỗi Dedicated Host đang hoạt động (hoặc được gán) trong tài khoản theo từng giây (tối thiểu 60 giây). Dù bạn chỉ khởi động trong 1 giây, phí sẽ được tính cho 60 giây.

Có thể kiểm tra giá chính xác từ trang chính thức!

Phí reservation

Ở đây, sử dụng từ “reservation” thay vì “reserved instance”. Điều này là vì bạn không cần phải mua instance giống hệt nhau, mà chỉ cần mua instance family do host chỉ định.

Tương tự như Reserved Instances thông thường, bạn có thể mua theo các cách thức và thời gian sau. Dedicated Host có thể được mua qua bảng điều khiển quản lý AWS hoặc AWS CLI.

  • Không cần thanh toán trước: Có giảm giá cho việc sử dụng Dedicated Host trong kì hạn mà không cần thanh toán trước. Có hợp đồng 1 năm và 3 năm. Các hợp đồng 3 năm không thanh toán trước chỉ được hỗ trợ cho một số instance family.
  • Thanh toán trước một phần: Bạn cần thanh toán trước một phần của reservation và phần còn lại sẽ thanh toán hàng tháng với mức giá chiết khấu theo giờ trong kì hạn. Có hỗ trợ cho hợp đồng 1 năm và 3 năm.
  • Thanh toán trước toàn bộ: Có mức giảm giá cao nhất. Có hỗ trợ cho hợp đồng 1 năm và 3 năm, bao gồm tất cả chi phí trong kì hạn.

Ví dụ, nếu bạn mua r5 instance family không thanh toán trước trong 1 năm, mức giảm giá khoảng 37% so với mua theo On-demand vào tháng 4 năm 2024.

Nếu mua không thanh toán trước trong 3 năm, mức giảm giá có thể lên đến khoảng 57%.

Reserved instances được cung cấp với mức giá giảm tương tự ở cùng khu vực Tokyo với hệ điều hành Linux.

Savings Plan

Savings Plans là một kế hoạch giảm giá dựa trên việc cam kết sử dụng một lượng cố định hàng giờ với mức phí bằng USD trong khoảng thời gian 1 năm hoặc 3 năm. Lợi ích của Savings Plans là không yêu cầu cam kết sử dụng một Dedicated Host cụ thể nào, cho phép sử dụng linh hoạt các Dedicated Host phù hợp nhất với nhu cầu và tiết kiệm chi phí.

Savings Plans không được hỗ trợ cho các  Dedicated Host u-6tb1.metal, u-9tb1.metal, u-12tb1.metal, u-18tb1.metal và u-24tb1.metal.

Chi phí cho Windows Server trên Dedicated Host

Cần xem xét chi phí cho Windows Server trên Dedicated Host. Phí sử dụng Windows Server AMI là 0.046 USD cho mỗi vCPU trong một giờ. Ví dụ, nếu bạn sử dụng Windows Server AMI và chạy một r5.large (2 vCPU) instance  trên host, bạn sẽ phải trả thêm phí instance là 0.092 USD mỗi giờ ngoài phí cho R5 Dedicated Host. Mức giá này áp dụng giống nhau cho tất cả các khu vực.

Cách tính phí sử dụng thực tế

Giả sử bạn mua đặt trước R5 Dedicated Host không cần thanh toán trước trong 3 năm.

Số tiền thực tế mỗi giờ là  3.467USD

Giả sử một tháng có 720 giờ (30 ngày)

Tổng chi phí cần thanh toán cho tháng đó là 2,496.24USD.

Đây là hiển thị trong Management console. 

Dưới đây là phân bổ tối đa 48 cores có thể sử dụng trên R5 host.

Có 5 r5.large instance và 6 r5.xlarge instance đang được sử dụng.

 Tổng cộng là 17 cores đang được sử dụng : 5 instance x 1 core trên r5.large và 6 instance x 2 cores trên r5.xlarge.

Đối với Windows Server, phí được tính như sau: