Knowledge base của Amazon Bedrock hiện đã hỗ trợ tìm kiếm Hybrid

Knowledge base của Amazon Bedrock là gì?

Knowledge base của Amazon Bedrock là một tính năng mới được công bố tại sự kiện re:Invent 2023. Khi sử dụng Knowledge base, bạn có thể dễ dàng xây dựng ứng dụng sử dụng mô hình Retrieval-Augmented Generation (RAG). Quá trình thiết lập cũng có thể được thực hiện thông qua management console.

IMG_256

Hướng dẫn cài đặt Knowledge base

B1: Chuẩn bị data source cần thêm vào Knowledge base

B2: Tải dữ liệu của Knowledge base lên Amazon S3 bucket

B3: Sử dụng mô hình cơ sở để tạo các embedding, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu vector được hỗ trợ. Sau đó chuyển sang nhập dữ liệu.

B4: Thực hiện truy vấn vào Knowledge base và cài đặt ứng dụng RAG hoặc agent.

Ưu điểm của bản cập nhật

Tìm kiếm Hybrid hiện đã được hỗ trợ giúp thu thập những đoạn văn bản có nghĩa gần với câu hỏi của người dùng giúp cải thiện độ chính xác của kết quả tìm kiếm và nâng cao mức độ liên quan.

Bạn có thể chọn tìm kiếm Hybrid như một tùy chọn ưu tiên trong Knowledge base. Tính năng này có thể được kích hoạt bằng console hoặc Knowledge Base SDK.

Bạn cũng có thể chọn các option tìm kiếm mặc định do AWS tự động quyết định phương pháp tìm kiếm tốt nhất để sử dụng với dữ liệu.

Hiện tại, Knowledge base của Amazon Bedrock hỗ trợ 4 cửa hàng vector: Amazon OpenSearch Serverless, Phiên bản tương thích Amazon Aurora PostgreSQL, Pinecone và Redis Enterprise Cloud. Tính đến ngày 1 tháng 3, tính năng tìm kiếm Hybrid chỉ có trong OpenSearch Serverless, còn các dịch vụ khác sẽ được công bố trong tương lai.

Tổng quan về tìm kiếm Hybrid

Tìm kiếm Hybrid được kết hợp bởi tìm kiếm theo từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa.

・Cải thiện độ chính xác – Độ chính xác của các câu trả lời được tạo từ mô hình cơ sở (Foundation Model – FM) phụ thuộc trực tiếp vào mức độ liên quan của kết quả thu được. Dựa trên dữ liệu có thể khó cải thiện độ chính xác của ứng dụng nếu chỉ sử dụng tìm kiếm ngữ nghĩa. Lợi ích chính của việc sử dụng tìm kiếm Hybrid là cải thiện chất lượng của kết quả thu được, cho phép FM tạo ra những câu trả lời chính xác hơn.

・ Mở rộng tính năng tìm kiếm – Tìm kiếm từ khóa tạo ra một mạng lưới rộng hơn, tìm kiếm các tài liệu có liên quan nhưng có thể không chứa cấu trúc ngữ nghĩa trong toàn bộ tài liệu. Vì có thể tìm kiếm từ khóa ngoài ý nghĩa của văn bản nên tính năng tìm kiếm sẽ được mở rộng và cải thiện chất lượng.

– Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

– Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

Tham khảo: 【アップデート】Amazon BedrockのKnowledge baseがハイブリッド検索をサポートしました | SunnyCloud