Nội dung cập nhật

Với bản cập nhật mới vào tháng 2/2024, AWS Resilience Hub có thể đánh giá và cải thiện khả năng phục hồi của các ứng dụng có yêu cầu PCI. Bạn có thể tải xuống và kiểm tra report về nội dung yêu cầu PCI do AWS đảm bảo từ dịch vụ Artifact.

Ngoài ra, Resilience Hub cũng đã  hỗ trợ MAP 2.0. MAP là viết tắt của “AWS Migration Acceleration Program”

AWS Migration Acceleration Program (MAP) là một chương trình di chuyển đám mây đã được chứng minh, dựa trên kinh nghiệm của AWS trong việc di chuyển hàng nghìn khách hàng doanh nghiệp lên đám mây. Dù việc chuyển đổi của doanh nghiệp có thể phức tạp và mất thời gian, MAP sử dụng phương pháp định hướng kết quả để tăng tốc hành trình di chuyển và hiện đại hóa đám mây.

Với bản cập nhật lần này, bạn có thể đánh giá mức độ sẵn sàng để di chuyển từ Resilience Hub sang AWS Cloud.

Hướng dẫn download report từ AWS Artifact

Yêu cầu PCI được AWS đảm bảo, và có thể tải xuống dưới dạng báo cáo.

  1. Trong AWS Artifact console, chọn vào “View Report”.
IMG_256
  1. Hai tab : “AWS Report” và “Third Party Reports – New” sẽ hiển thị.
IMG_256
  1. Để kiểm tra yêu cầu PCI, bạn có thể tìm kiếm “PCI” và kiểm tra report.
IMG_256

Hướng dẫn cách thu thập thông tin về compliance

Bạn có thể tìm hiểu từ trang Compliance Resources.

Các thông tin thiết kế liên quan đến PCIDSS cũng được đăng tải, điều này rất tiện lợi cho việc tham khảo chính sách thiết kế.

IMG_256

Có nhiều thông tin hữu ích ngay cả khi không có yêu cầu PCI, bao gồm triết lý thiết kế cho nhiều tài khoản, cách chia OU, phương pháp thiết kế lớp mạng L3, L4, v.v.

Kiểm tra trên Resilience Hub

Có thể kiểm tra từ management console của Resilience Hub, nhưng có vẻ các tolerance policies như PCI hay MAP không được cung cấp.

IMG_256

Tham khảo : 【アップデート】AWS Resilience HubがPCI認定をサポートしました | SunnyCloud