Mục lục bài viết

Notebooks có thể sử dụng trong SageMaker là gì

Amazon SageMaker Studio cung cấp một giao diện trực quan dựa trên web cho phép thực hiện tất cả các bước phát triển ML, tăng năng suất của đội ngũ khoa học dữ liệu lên đến 10 lần. SageMaker Studio cung cấp quyền truy cập, quản lý và hiển thị đầy đủ từng bước cần thiết để xây dựng, đào tạo và triển khai mô hình. Có thể thực hiện tất cả các xử lý từ một nơi như có thể tải dữ liệu nhanh chóng, tạo notebook mới, đào tạo và điều chỉnh mô hình, di chuyển giữa các bước, điều phối các thử nghiệm, so sánh kết quả và triển khai mô hình vào môi trường sản xuất, tăng năng suất lên một cách đáng kể.

Amazon SageMaker Studio Notebooks là Jupyter notebooks có thể bắt đầu chỉ với một cú click chuột. Các computing resources cơ bản hoàn toàn có thể mở rộng, và Notebooks có thể dễ dàng được chia sẻ với người khác, cho phép hợp tác một cách liền mạch. Phí sẽ được tính dựa trên thời gian sử dụng tuỳ vào loại instance đã chọn.

Thử nghiệm

Từ Notebook Instances, nhấp vào “Create Notebook Instance”.

Trong “Platform Identifier” của màn hình Create Notebook Instance, chọn “notebook-al1-v1” và “notebook-al2-v1” .

※Từ nay đến ngày 18 tháng 4 năm 2022, “notebook-al1-v1” sẽ được cập nhật phiên bản và áp dụng Security patch, vì vậy “notebook-al1-v1” và “notebook-al2-v1” đều sẽ được hiển thị.

Lợi ích của việc sử dụng Amazon Linux Linux2

Khi sử dụng AL2, có thể phát triển và chạy Cloud Applications và Enterprise Applications trong môi trường runtime ổn định, an toàn và hiệu suất cao.

Trong môi trường ứng dụng AL2, có thể nhận được hỗ trợ dài hạn và cũng có thể tận dụng những đổi mới mới nhất mà Linux cung cấp.

Notebook instance với AL1 AMI

AL1 AMI đã kết thúc hỗ trợ chuẩn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và đã bắt đầu giai đoạn hỗ trợ maintenance.

Hiện tại đến ngày 18 tháng 4 năm 2022:Notebook instance mới với AL1 AMI có thể sử dụng cập nhật phiên bản và bản vá bảo mật.

Sau ngày 18 tháng 4 năm 2022: Notebook instance mới với AL1 AMI sẽ sử dụng snapshot cuối cùng được tạo vào ngày 18 tháng 4 năm 2022

Lưu ý rằng các phiên bản hiện có sẽ không được tự động nâng cấp lên Amazon Linux 2 và sẽ cần được di chuyển.

Cần tạo một phiên bản mới, sao chép code và môi trường, đồng thời xóa phiên bản cũ.

Tổng kết

Hiện có thể sử dụng Amazon Linux2 trong notebooks của SageMaker. Các notebooks instances với AL1 AMI đang sử dụng có thể được sử dụng bình thường cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2022.