Mục lục bài viết

Cách thu thập thông tin vị trí

Hệ thống thông tin địa lý (GIS: Geographic Information System) là công nghệ cho phép quản lý và xử lý tổng hợp dữ liệu có thông tin về vị trí (dữ liệu không gian) dựa trên vị trí địa lý, hiển thị chúng một cách trực quan và thực hiện phân tích nâng cao, sau đó đưa ra quyết định nhanh chóng.

Sự quan trọng của GIS được nhận biết sau trận động đất Hanshin-Awaji vào tháng 1 năm 1995.

“Sau trận động đất Hanshin-Awaji, chính phủ đã bắt đầu thực hiện các biện pháp toàn diện liên quan đến GIS. Trong đó, việc thiết lập cơ sở dữ liệu không gian quốc gia là trọng tâm.

Mặc dù giá cả của phần cứng và phần mềm đã giảm, làm cho việc triển khai GIS đơn giản hơn, nhưng vẫn còn những vấn đề như dữ liệu bản đồ chưa được số hóa, hoặc không thể sử dụng do khác biệt về đặc tả dữ liệu, yêu cầu các bên triển khai GIS phải tự mình xây dựng, dẫn đến việc đầu tư lặp lại và tốn kém.

Do đó, để xây dựng xã hội có thể sử dụng GIS một cách hiệu quả, không chỉ cần số hóa thông tin bản đồ mà còn cần công nghệ, hệ thống, nhân lực, v.v., và cần phải nhìn nhận những yếu tố này như một cơ sở xã hội và tiến hành xây dựng một cách tổng hợp, hệ thống.”

Vậy Amazon Location Service là gì?

Amazon Location Service là một dịch vụ quản lý cho phép thêm tính năng thông tin vị trí vào ứng dụng, có sự cân nhắc về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.

Google cũng cung cấp một dịch vụ tương tự. Ví dụ: nếu bạn sử dụng smartphone, thông tin vị trí được lưu trữ trong lịch sử vị trí từ Google Location Service (GLS) cho các ứng dụng và dịch vụ.

Thông thường, khi muốn tích hợp thông tin vị trí vào ứng dụng, sẽ phải đối mặt với các vấn đề về chi phí, quyền riêng tư và bảo mật trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên giải pháp cho những vấn đề này chính là Amazon Location Service.

Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của Amazon Location Service:

Bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật

Xóa bỏ dữ liệu meta và thông tin tài khoản của khách hàng, ẩn tất cả các truy vấn gửi đến nhà cung cấp dữ liệu.

Ngăn chặn rò rỉ thông tin mật, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và giảm thiểu rủi ro bảo mật cho ứng dụng.

Ngoài ra, đối với Amazon Location Service, Amazon và bên thứ ba không có quyền bán hoặc sử dụng dữ liệu của khách hàng cho mục đích quảng cáo, do đó có thể sử dụng dịch vụ an toàn hơn.

Hiệu suất cao và chi phí thấp

Có thể sử dụng dữ liệu không gian địa lý chất lượng cao được tạo bởi các nhà cung cấp toàn cầu như Esri và HERE.

Thông qua Amazon Location Service để truy cập dữ liệu, không cần phải phát triển tính năng theo dõi hoặc geo-fencing, giúp xây dựng ứng dụng có tính năng truy cập dữ liệu không gian địa lý với chi phí thấp.

Dễ dàng truy cập dữ liệu thông tin vị trí

Sử dụng Amazon Location Service để tích hợp thông tin không gian địa lý vào ứng dụng và sử dụng API của Amazon Location Service một cách dễ dàng.

Cung cấp nhiều công cụ học tập, bộ SDK phát triển phần mềm cho cả backend và frontend, code mẫu cho các tasks như hiển thị dữ liệu, theo dõi tài sản, tiếp thị địa lý, hướng dẫn vận chuyển.

Kết nối với các dịch vụ AWS khác và có thể sử dụng ngay lập tức

Do được tích hợp với Amazon CloudFormation, AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, Amazon EventBridge, AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Key Management Service (KMS), nên có thể chuyển từ việc thử nghiệm ứng dụng sang cung cấp dịch vụ chính thức một cách nhanh chóng.

Thử nghiệm

Thử nghiệm lấy Place ID

Ở đây sử dụng qua AWS CLI.

Có thể sử dụng từ phiên bản v1.25.83, v2.8.0 trở lên và có thể lấy thông qua 3 lệnh sau:

- search-place-index-for-text

- search-place-index-for-position

- search-place-index-for-suggestions

Khi tìm kiếm ở khu vực Tokyo, kết quả như sau:

{

  “Results”: [

    {

      “PlaceId”: “AQAAAJEA4Zc_xbnQk-onQTWM2V_HNRloFfakv8w0Eu2kN19K-gKd4WS-1F-kSHuRP8N9Zd0S7-VD_CwvUB-VKSgYBu0Q8-NouSob5PH3nDc9udAMEMbU1Oem9YXf3DXzsxsmv9A3PtV-t2-hVSpFgg1g7tvH2WJkMK5ZW6ricXyqv-Z2sM8gpxmBV-5v_qKhY-nS5cFo7n7E-xKebjROIiEHPQH8dV4J7bmX6nO3lbh3NGxyeqEd”,

      “Text”: “Tokyo, Tokyo”

    },

    {

      “PlaceId”: “AQAAAIUApPAg-uzFXTIA0XNoR-IAC1tmw3QTbMaAOeh_JYtyeaEMPzxoF94tKCH28k-dmrJ7IvW18PBLKj0LB9zbemXVeHdn3OuJrVokqzxCjzKfUCX8BJXIu_z7qy_UFpT5vEWyONG0oToT-KTo15QlAvcvM51U3Ri-GO-beZcgQ8Ta2RT2hP228VyHNGACG1qu6OorKsJey7PNoMPV5_xnd2ghbUYf1xUG”,

      “Text”: “Tokyo”

    }

  ],

  “Summary”: {

    “BiasPosition”: [

      -123.54192695879168,

      49.267027400082775

    ],

    “DataSource”: “Esri”,

    “MaxResults”: 5,

    “Text”: “Tokyo”

  }

}

PlaceID có độ dài khoảng từ 200 đến 300 ký tự và cố định sau mỗi lần tìm kiếm.

Dưới đây là một số lưu ý:

 • PlaceId là duy nhất đối với tài khoản AWS, khu vực AWS và nhà cung cấp dữ liệu của PlaceIndex resource.
 • GetPlace chỉ trả về kết quả khi ba thuộc tính này khớp với lệnh gọi ban đầu tạo ra PlaceId.
 • Khi dữ liệu về một địa điểm thay đổi, PlaceId của địa điểm đó cũng sẽ thay đổi. Ví dụ: khi một doanh nghiệp chuyển địa điểm hoặc thay đổi tên.
 • PlaceId trả về từ các lệnh gọi tìm kiếm lặp lại, có thể thay đổi khi cập nhật backend services.
 • PlaceId cũ vẫn được tìm kiếm nhưng lệnh gọi tìm kiếm mới có thể trả về một ID khác.

Ưu điểm của bản cập nhật

Việc có thể sử dụng API getPlace mới và PlaceID duy nhất trong bản cập nhật giúp người dùng cuối có thể nhận được thông tin chi tiết về vị trí họ đã chọn, và luôn cung cấp trải nghiệm tìm kiếm một cách nhất quán. Hơn nữa, có thể xác định được vị trí duy nhất, lọc theo các danh mục tìm kiếm và hiển thị kết quả tìm kiếm liên quan đến người dùng cuối trên bản đồ. Ngoài ra, sử dụng API getPlace để lấy tọa độ vĩ độ và kinh độ của vị trí, sử dụng công cụ tính toán lộ trình của Amazon Location để tính toán thời gian di chuyển và các thông tin thời gian liên quan khác.

Các khu vực hỗ trợ

Dịch vụ này có sẵn ở các khu vực sau:

 • Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)
 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Châu Âu (Ireland)
 • Châu Âu (Stockholm)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapo)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)