Amazon Machine Image (AMI) là một loại mẫu ảo trong dịch vụ đám mây của Amazon Web Services (AWS). Nó là một hình ảnh đầy đủ của một máy ảo, bao gồm hệ điều hành, ứng dụng và cấu hình của máy đó.

Một AMI AWS có thể được sử dụng để triển khai các phiên bản tương tự hệ điều hành và ứng dụng trên nhiều máy ảo khác nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng. AWS cung cấp nhiều AMI có sẵn, bao gồm các hình ảnh cho các hệ điều hành phổ biến như Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Windows Server và nhiều hơn nữa. Người dùng cũng có thể tạo AMI của riêng mình từ một máy ảo đang chạy và lưu trữ để sử dụng lại sau này hoặc chia sẻ với người khác.

Với Amazon EC2, bạn có thể gắn tag cho Amazon Machine Images (AMI) khi tạo AMI từ EBS snapshot hoặc khi sao chép AMI sang khu vực khác.

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/03/amazon-ec2-tagging-registering-copying-amis/

Nội dung cập nhật

Trước đây, chỉ có thể gắn tag cho AMI được tạo từ EBS snapshot hoặc AMI được sao chép từ AMI hiện có.

Trong cập nhật lần này, bạn có thể gắn tag ngay khi tạo AMI.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo và quản lý các script gắn tag tùy chỉnh, và giúp cho việc quản lý EC2 trở nên dễ dàng hơn.

Bạn có thể thêm tính năng gắn tag bằng AWS CLI, SDK hoặc console.

Thử nghiệm AWS AMI

Tạo AMI từ EBS snapshot của EC2

  1. Tạo AMI từ snapshot đã được tạo trước đó. Điều cần thiết lập ở đây là tag “Name” với giá trị “Test-TAG”.
IMG_256
  1. Chọn “Tạo image từ snapshot” từ menu thả xuống.
IMG_256
  1. Tiến hành gắn tag.
IMG_256

Thử nghiệm sao chép AWS AMI

  1. Chọn “Sao chép AMI”.
IMG_256
  1. Trong màn hình cài đặt “Tag – Options”, bạn có thể chọn “Gắn tag images và snapshots cùng một lúc” hoặc “Gắn tag images và snapshots riêng biệt”.
IMG_256

Hiện tại, bạn có thể sử dụng cùng một tag khi sao chép sang khu vực khác hoặc cùng một khu vực.