Mục lục bài viết

Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service) là gì?

Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) là control panel sử dụng Kubernetes (một dự án được phát triển bởi Google và hiện tại là OSS) như một dịch vụ quản lý.

EKS cho phép điều khiển dữ liệu AWS bằng cách sử dụng Kubernetes OSS, cung cấp kiến thức về giải quyết sự cố, cũng như hiểu về dịch vụ Kubernetes được quản lý của các công ty khác như Microsoft (AKS), Google (GKE), …

Khi sử dụng EKS, có thể chạy một EKS clusters được quản lý đầy đủ trên AWS.

Để vận hành nhất quán với Amazon EKS Distro, bạn có thể triển khai bản phân phối Kubernetes được kiểm chứng trong open source ở bất cứ đâu. Cũng có thể lưu trữ và vận hành cụm Kubernetes tại on-premises và edge bằng cách sử dụng AWS Outposts và AWS Wavelength, và thực hiện quản lý cụm nhất quán với Amazon EKS Anywhere (ra mắt vào năm 2021).

Nội dung chính của phiên bản Kubernetes 1.21

Cải thiện CronJob

CronJob đã được chuyển sang phiên bản ổn định trong release này của Kubernetes.

Graceful Node Shutdown

Tính năng này đã được chuyển sang phiên bản beta, cho phép kubelet chặn việc tắt máy của node cho đến khi tất cả các Pod được tắt máy một cách bình thường.

Hỗ trợ IPv4/IPv6 Dual Stack

Kubernetes đã thêm tính năng cho phép Pod có cả địa chỉ IPv4 và IPv6 cùng một lúc. Tính năng này phụ thuộc vào nhu cầu của cụm và Container Network Interface (CNI) đang sử dụng.

Immutable Secret và Immutable ConfigMap

API Kubernetes cho phép đánh dấu ConfigMap và Secret là không thể thay đổi. Điều này rất hữu ích khi muốn chuyển sang một ứng dụng mới cần thay đổi ConfigMap.

Cluster Autoscaler priority expander for managed node groups:

Managed node groups của EKS 1.21 đặt tên cho Auto Scaling Group theo định dạng eks-. Điều này cho phép sử dụng Cluster Autoscaler priority expander với managed node groups.

Bản build Amazon EKS Distro của Kubernetes 1.21 có thể tải về từ ECR Public Gallery và GitHub.

Hơn nữa, từ phiên bản tiếp theo là 1.22, runtime mặc định sẽ được thay đổi từ Docker sang containerd. Trong lifecycle của 1.21, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm tải công việc bằng cách sử dụng containerd. Bằng cách này, có thể xác nhận rằng bạn có thể sử dụng EKS mà không phụ thuộc vào Docker.

Về phiên bản Kubernetes

Theo sự hỗ trợ mà cộng đồng Kubernetes cung cấp cho mỗi phiên bản của nó, Amazon EKS luôn hỗ trợ ít nhất 4 phiên bản Kubernetes đang hoạt động. Hiện tại, Kubernetes 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 và 1.21 đều được EKS hỗ trợ.

Tuy nhiên, những người đang sử dụng phiên bản Kubernetes 1.17 sẽ không thể tạo cụm 1.17 mới từ ngày kết thúc hỗ trợ ( ngày 4 tháng 10 năm 2021). Tất cả các cụm EKS hiện tại đang chạy phiên bản Kubernetes 1.17 sẽ được tự động cập nhật lên nền tảng mới nhất của phiên bản Kubernetes 1.18.

Lưu ý rằng sau khi cập nhật tự động bảng điều khiển, bạn sẽ cần cập nhật thủ công các tiện ích mở rộng cụm và Amazon EC2 node.

Hơn nữa, khi cập nhật bảng điều khiển, bạn cần cập nhật Fargate node. Để cập nhật Fargate node, cần xóa pod Fargate tương ứng với node và triển khai lại pod. Pod mới sẽ được triển khai với phiên bản kubelet giống như cụm.

Ngoài ra, AWS sẽ thực hiện cập nhật vào bất kỳ thời điểm nào, vì vậy nếu đang sử dụng phiên bản Kubernetes 1.17,  bạn nên lập kế hoạch cập nhật và nâng cấp lên phiên bản 1.18 trở lên sớm.