Trong ngày thứ hai của bài phát biểu tại sự kiện AWS re:Invent 2023, Trợ lý ảo Amazon Q đã được ông Adam Selipsky – CEO của AWS công bố.

Hiện bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin của Amazon Q tại trang web chính thức của AWS

Ông Adam Selipsky - CEO của AWS công bố Amazon Q
Ông Adam Selipsky – CEO của AWS công bố Amazon Q

Trợ lý ảo Amazon Q là gì?

Đây là dịch vụ trợ lý ảo (AI) được tạo ra nhằm hỗ trợ các công việc hàng ngày như hỗ trợ lập trình, phân tích dữ liệu, tạo và tóm tắt tài liệu kinh doanh, nhập phiếu, trả lời câu hỏi về chính sách công ty. 

Tính năng của Trợ lý ảo Amazon Q

Các tính năng chính của Amazon Q bao gồm:

Hỗ trợ lập trình (Amazon Q in CodeWhisperer)

Hỗ trợ tạo phần mềm: code, tự động tạo chú thích, kiểm tra

Chuyển đổi code tự động (Amazon Q Code Transformation)

Để chuyển đổi code tự động chỉ cần mở code cần chuyển đổi trong IDE và yêu cầu ‘/transform’ code đó.
Amazon Q sẽ phân tích code base, xác định và cập nhật các dependency của nó, tạo code bằng ngôn ngữ mới, tích hợp các tính năng bảo mật mới nhất và đảm bảo hiệu suất , đồng thời thử nghiệm để đảm bảo ứng dụng hoạt động.
Hiện tại, Amazon Q hỗ trợ nâng cấp ngôn ngữ từ Java 8 lên Java 17, và sắp hỗ trợ nâng cấp từ .NET Framework sang .NET đa nền tảng.

Hỗ trợ công việc kinh doanh

Thông thường, tại các công ty, nhân viên của mọi bộ phận từ tài chính, nhân sự đến tiếp thị và bán hàng đều dành hàng giờ mỗi tuần để tìm kiếm thông tin từ nguồn nội bộ và tổng hợp phân tích. Bằng cách kết nối với hệ thống nội bộ, Amazon Q có thể học hỏi kiến thức kinh doanh và công việc của nhân viên, từ đó có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến công việc.

Phân tích dữ liệu và trực quan hóa (Amazon Q in Amazon Quicksight)

Bây giờ bạn có thể truy cập vào các tính năng AI bằng prompt trong Amazon Quicksight để xây dựng dashboard và việc sử dụng các dashboard hiện có dễ dàng hơn. Amazon Q cũng có thể tạo tóm tắt nhanh chóng, nêu bật các điểm quan trọng cần chú ý trên dashboard.

Hỗ trợ contact center (Amazon Q in Amazon Connect)

Có thể tạo ra các trợ lý AI trả lời các câu hỏi của khách hàng và thực hiện việc kinh doanh.

Lưu ý

Hiện tại Trợ lý ảo Amazon Q chỉ hỗ trợ tiếng Anh

Tham khảo: 

新サービスAmazon Qが発表されました!(プレビュー) | SunnyCloud