Sự khác biệt so với OpenSearch Service

Trong Serverless, không còn khái niệm về cluster hay domain nữa, thay vào đó, việc thiết kế, quản lý cluster được ẩn đi và được quản lý theo đơn vị gọi là collection.

Với OpenSearch Service, cần phải chỉ định trước loại instance và dung lượng EBS để tiến hành provisioning.

Trong Serverless, việc tạo index, tìm kiếm, và storage được tách biệt, index được quản lý bởi OCU (OpenSearch Compute Unit), và storage được quản lý bởi S3. OCU tự động scale theo workload nên có thể quản lý đơn giản mà không cần phải điều chỉnh chi tiết.

Serverless tự động provisioning và scaling tài nguyên mà không cần quản lý OpenSearch cluster theo cách thủ công.

Nội dung cập nhật

Tùy chọn serverless của Amazon OpenSearch Service được cải thiện.

OpenSearch Serverless giúp đơn giản hóa quy trình thực hiện các workload tìm kiếm và phân tích, qua đó cung cấp cho người dùng khả năng kết nối hiệu quả hơn.

TLS 1.3 là gì?

TLS 1.3 là phiên bản mới nhất của giao thức TLS, cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung chống lại việc nghe trộm dữ liệu được mã hóa thông qua tính năng Perfect Forward Secrecy (PFS).

Với PFS, không thể giải mã các thông tin liên lạc được mã hóa ngay cả khi khóa bí mật bị lộ.

So sánh TLS 1.2 và TLS 1.3
So sánh TLS 1.2 và TLS 1.3

Ưu điểm trong bản cập nhật tháng 2/2024

Tương tự Amazon OpenSearch, Amazon OpenSearch Serverless hiện luôn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất, sử dụng các loại mã hóa mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu người dùng và tăng cường hiệu quả kết nối.

Với khả năng bảo vệ nâng cao và bảo mật hoàn toàn về PFS, ứng dụng sẽ cung cấp kết nối an toàn và hiệu quả hơn cho người dùng.

Sau OpenSearch, OpenSearch Serverless hiện cũng đã hỗ trợ TLS 1.3.

Các khu vực có thể sử dụng OpenSearch Serverless

  • Đông Mỹ (Ohio)
  • Đông Mỹ (Bắc Virginia)
  • Tây Mỹ (Oregon)
  • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
  • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
  • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
  • Châu Âu (Frankfurt)
  • Châu Âu (Ireland)

Tham khảo: 【アップデート】Amazon OpenSearch ServerlessがTLS1.3をサポートしました | SunnyCloud