Trong thế giới ngày nay, với sự phát triển ngày càng hiện đại và tiện lợi, con người đang tiến sâu vào lĩnh vực công nghệ không máy chủ (serverless). Đặc biệt, tại sự kiện AWS Re:Invent 2023, ông Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) vừa thông báo về tính năng mới của ElastiCache Serverless.

Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) thông báo về tính năng mới của ElastiCache Serverless
Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) thông báo về tính năng mới của ElastiCache Serverless

Amazon Elasticache Serverless là gì?

Bằng cách sử dụng tính năng serverless mới, người dùng có thể tạo cache trong vòng một phút và tự động mở rộng dung lượng ngay lập tức dựa trên mô hình traffic của ứng dụng. ElastiCache Serverless hỗ trợ cả Redis và Memcached.

Khi bạn sử dụng ElastiCache Serverless, bạn có thể triển khai cache cho các công việc đòi hỏi khắt khe mà không cần dự trữ dung lượng hoặc có kiến thức chuyên sâu về cache. ElastiCache Serverless liên tục theo dõi bộ nhớ, CPU, và tài nguyên mạng của ứng dụng, tự động điều chỉnh dung lượng để đáp ứng các biến động trong mô hình truy cập của công việc nó đang phục vụ. Nó cũng tự động sao chép dữ liệu đến nhiều vùng khu vực để tạo ra cache có độ khả dụng cao và cung cấp một cam kết cấp độ dịch vụ với SLA là 99.99% cho tất cả các công việc.

Chi phí của Amazon ElastiCache Serverless

ElastiCache Serverless thanh toán dựa trên việc sử dụng và không yêu cầu phí trả trước. Chi phí được tính dựa trên lượng bộ nhớ cache và tài nguyên ElastiCache Processing Units (ECPUs) mà ứng dụng tiêu thụ.

Cách kích hoạt

Để sử dụng Amazon ElastiCache Serverless, người dùng chỉ cần truy cập vào ElastiCache console, sau đó chọn Redis cache hoặc Memcached cache từ thanh điều hướng ở bên trái. ElastiCache Serverless hỗ trợ engine version Redis 7.1 trở lên và Memcached 1.6 trở lên.

Một số tính năng khác

Ngoài ra, ElastiCache Serverless còn có những tính năng sau:

  • Nâng cấp engine version: ElastiCache Serverless tự động thực hiện các tính năng, sửa lỗi, và cập nhật bảo mật một cách minh bạch. Khi có nâng cấp phiên bản quan trọng, người dùng sẽ được thông báo để giảm thiểu ảnh hưởng đối với ứng dụng.
  • Hiệu suất và giám sát: Bạn có thể theo dõi các chỉ số như lượng bộ nhớ sử dụng, lượng CPU sử dụng, tỷ lệ hit và lỗi của cache. Ngoài ra, bạn có thể tạo sự kiện Amazon EventBridge cho các sự kiện quan trọng như tạo, xóa, hoặc cập nhật giới hạn cache.
  • Bảo mật: ElastiCache Serverless có thể truy cập từ trong VPC và qua IAM, chỉ cho phép tài khoản AWS đã được tạo mới có quyền truy cập. Mã hóa TLS được sử dụng cho lớp truyền tải để đảm bảo rằng dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu đang chuyển tiếp, đều được mã hóa. ElastiCache Serverless tuân thủ các tiêu chuẩn PCI-DSS, SOC, ISO và cung cấp hỗ trợ cho HIPAA.

Khu vực hỗ trợ

ElastiCache Serverless hiện đã có sẵn ở tất cả các region của AWS.

Tham khảo: Elasticache ServeerlessがGAで発表されました | SunnyCloud