Trong buổi phát biểu chính tại sự kiện AWS re:Invent 2023, Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) đã chính thức công bố preview version của “Amazon Aurora Limitless Database”

Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) công bố preview version của Amazon Aurora Limitless Database
Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) công bố preview version của Amazon Aurora Limitless Database

Ưu điểm của Amazon Aurora Limitless Database

Là một dịch vụ cơ sở dữ liệu với các tính năng mới cho phép mở rộng Amazon Aurora cluster đến hàng triệu giao dịch ghi mỗi giây và quản lý dữ liệu với quy mô petabyte.

Amazon Aurora là một dịch vụ cung cấp relational database như MySQL và PostgreSQL dưới dạng dịch vụ được quản lý.

Trước bản cập nhật này, phương pháp để mở rộng Amazon Aurora chủ yếu là tăng số lượng đọc bản sao. Tuy nhiên, dù hiệu suất đọc có thể được mở rộng thì hiệu suất ghi vẫn bị hạn chế bởi hiệu suất của instance đang chạy master database.

Aurora Limitless Database giờ đây có khả năng mở rộng hiệu suất ghi vượt qua giới hạn của một instance.

Tính năng sharding (phân chia cơ sở dữ liệu) cho phép thực hiện các giao dịch ghi đồng thời trên nhiều instance.

IMG_256

Ngoài ra, khi workload tăng lên, Aurora Limitless Database được thiết kế để bổ sung tài nguyên điện toán theo ngân sách đã định trước. Khi workload giảm, quy mô điện toán sẽ tự động được giảm xuống.

Các khu vực được hỗ trợ

Bản preview này hỗ trợ cho Aurora PostgreSQL cluster version15 tại các khu vực sau:

  • Đông Mỹ (Ohio)
  • Đông Mỹ (Bắc Virginia)
  • Tây Mỹ (Oregon)
  • Châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo)
  • Châu Âu (Ireland)

Đăng ký thử nghiệm tính năng mới này tại đây

Tham khảo: Amazon Aurora Limitless Databaseが発表されました | SunnyCloud