Mục lục bài viết

AWS HealthImaging là gì

AWS HealthImaging là dịch vụ tuân thủ HIPAA. Cho phép các nhà cung cấp dịch vụ y tế và đối tác ISV lưu trữ, chuyển đổi và áp dụng hình ảnh y tế (X-Ray, CT, Neval, Ultrasound, v.v.) ở quy mô petabyte.

Dịch vụ này được tích hợp với AWS DataSync và AWS Direct Connect để di chuyển dữ liệu đến S3. Tại thời điểm GA, AWS HealthImaging được các nhà cung cấp hình ảnh y tế hỗ trợ và cấp quyền truy cập vào dữ liệu hình ảnh y tế với độ trễ hình ảnh dưới một giây, do đó dữ liệu có tính thời gian thực cao. Đây là một dịch vụ giúp việc chẩn đoán hình ảnh trở nên mượt mà hơn.

Khi sử dụng ứng dụng được xây dựng trên HealthImaging, bạn có thể giữ chi phí lưu trữ hình ảnh ở mức thấp mà không cần phải lo lắng về chu kỳ cập nhật phần cứng hay lập kế hoạch dung lượng. 

DICOM – Tiêu chuẩn quốc tế về truyền thông dữ liệu y tế

Digital Imaging and Communications in Medicine, viết tắt là DICOM, là tiêu chuẩn chung cho định dạng hình ảnh y tế như CT, MRI, CR và giao thức truyền thông giữa các thiết bị hình ảnh y tế.

DICOM được Hiệp hội Học thuật Bức xạ Bắc Mỹ (ACR) và Hiệp hội Công nghiệp Điện tử Hoa Kỳ (NEMA) thiết lập lần đầu vào năm 1985 với tiêu chuẩn ACR–NEMA300-1985. Sau các giai đoạn phát triển, một tiêu chuẩn mới được chấp nhận tại RSNA vào năm 1993 và được đặt tên là DICOM, và được sử dụng cho đến ngày nay.

Nói một cách đơn giản, DICOM cho phép xem và gửi hình ảnh y tế mà không phụ thuộc vào sự khác biệt giữa các thiết bị hay nhà sản xuất.

Nội dung cập nhật

HealthImaging hiện hỗ trợ lấy dữ liệu theo tiêu chuẩn DICOM Part 10.

Trong DICOM Part 10 được cải thiện sự tương tác giữa các hệ thống sử dụng định dạng dữ liệu. Ngoài ra, việc nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực AI/ML sẽ trở nên thuận tiện hơn.

Trong quá trình lấy dữ liệu thực tế, bạn có thể truy xuất các DICOM instance từ HealthImaging data store bằng cách chỉ định UID của series, study và instance liên quan.