Amazon Route 53 là một dịch vụ web về Hệ thống phân giải tên miền (DNS) có tính sẵn sàng và khả năng mở rộng cao. Route 53 kết nối yêu cầu của người dùng với các ứng dụng Internet chạy trên AWS hoặc tại chỗ.

Bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2024, sẽ có sự điều chỉnh giá đối với các tên miền cấp cao nhất (TLD).

Nội dung cập nhật

Giá tên miền Route 53 thay đổi như bên dưới. Có vẻ như một số tên miền thường được sử dụng ở Nhật Bản cũng có sự thay đổi. Có những tên miền tăng giá, nhưng cũng có những tên miền được giảm giá.

Tên miền .com từng có giá $14.00 nhưng với lần cập nhật này, chi phí hàng năm sẽ được thay đổi thành $13.00.

Bang gia ten mien Route 53 moi thang 4 nam 2024
Bảng giá mới từ tháng 4 năm 2024

Cách nhận biết tài khoản đang sử dụng có bị ảnh hưởng hay không?

Đầu tiên kiểm tra từ AWS Health. Bạn sẽ nhận được thông báo về tên miền nếu có.

Giá mới có thể được xem tại mục ‘Domains’ trong phần Pricing của Route53.

Ten mien Route 53 thay doi gia tu thang 4 năm 2024

Tham khảo giá mới (bảng 2).

Sự thay đổi chi phí tên miền Route 53 trong tương lai

Một số tên miền như “furniture” có sự thay đổi lớn do điều chỉnh giá.

Nếu bạn đã mua tên miền với tính năng tự động cập nhật thông qua Amazon Route 53, bạn nên xem xét giá tên miền mới nhất được cung cấp bởi AWS để ước lượng chi phí vận hành trong tương lai.

Trong email thông báo, đã có hướng dẫn rằng để giảm chi phí vận hành nếu tiếp tục sử dụng trong tương lai, hãy cập nhật tên miền thêm tối đa 10 năm trước ngày tăng giá để có thể gia hạn với mức giá hiện tại và tránh việc tăng giá.

Lưu ý: không phải tất cả các tên miền đều có thể gia hạn trong 10 năm!